ANNONS

Ny buren växtskyddsspruta

Amazone utökar sitt sortiment av burna växtskyddsprutor i UF 02-serien, med den nya och ISOBUS-kompatibla UF 1602, som har en nominell volym på 1600 l och en absolut volym på 1700 l. UF 1602 kan utrustas med Super-S2 ramper med arbetsbredder från 15 till 30 m.

UF 1602 har en speciellt utformad polyetentank med låg tyngdpunkt. De släta tankväggarna underlättar såväl invändig som utvändig rengöring.

Omställning mellan UF 1602 olika kretsar sker via Smartcenter manöverpanel, som är bekvämt placerad och väl skyddad från smuts, bakom en stor sidolucka på sprutans vänstra sida. Här sitter även en ny 60 l högeffektiv inspolningsbehållare, som tack vare sin koniska utformning, säkerställer snabb, problemfri och fullständig tömning. Även granulater som t.ex. bittersalt, kan spolas in utan problem, tack vare blandningsmunstycket som sitter i sugöppningen och en spolningsring med hög kapacitet.

För fjärreglering och automatisering av sprutkretsarna, kan UF 1602 utrustas med Comfort-paket (tillval), som har automatisk fyllnadsstopp för sugledning och tillvalet tryckfyllning. Under arbete reglerar omrörningen sig själv, beroende på tanknivån. Allt eftersom fyllnadsnivån ökar, reduceras omrörningen, för att slutligen stängas av. Dessutom inkluderar detta paket en auto-dynamisk omrörare, vilket innebär att om en större sprutmängd krävs till bommarna, regleras omrörningen automatiskt och reduceras för stunden. När man kommer till vändtegen och sprutkretsarna stängs av, startar omrörningen på nytt med full kapacitet.

Efter slutförd applikation möjliggör Comfort-paketet en fullt automatisk rengöring, som kan kontrolleras helt och hållet från förarplats i traktorhytten.

För UF 1602 finns även möjligheten att utöka volymen med ytterligare 1000 l genom att installera FT 1001 fronttank. Med FlowControl+ är fronttanken helt integrerad med UF 1602 vätskekretsar. Vätskeflödet mellan fronttanken och huvudtanken är helt automatiserat, såväl under påfyllning som under arbete. Tack vare denna automatisering kan föraren arbeta som vanligt och på samma sätt som med en tank.

Relaterade artiklar