ANNONS

CrowdFarming lånar 15 miljoner € för utveckling

Europeiska investeringsbanken (EIB) har, med understöd av InvestEU-programmet, undertecknat ett låneavtal om riskkapital på 15 miljoner euro med CrowdFarming, en webbaserad plattform där europeiska jordbrukare kan sälja direkt till slutkonsumenter. EIB:s finansiering kommer att bidra till att stärka företagets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoU och innovation) genom att förbättra deras digitala marknadsplats och utveckla verktyg som främjar hållbara jordbruksmetoder i hela Europa samt en mer hållbar och rättvis livsmedelsförsörjningskedja.

I dag omfattar CrowdFarmings marknadsplats mer än 300 jordbrukare från tretton europeiska länder som säljer till slutkonsumenter utan mellanhänder. I detta innovativa system – från jordbrukare till konsument – sätter jordbrukarna sina egna priser och kunderna får färska och ekologiska livsmedel levererade direkt till sin dörr. CrowdFarming ger jordbrukarna tillgång till webbplatsen samt till logistik, kundtjänst, utbildning och marknadsföringsstöd. Jordbrukarna väljs ut av specialiserade agronomer som ska säkerställa att de tillämpar högsta möjliga normer för hållbarhet, kvalitet och produktion. För att få vara med på marknadsplatsen måste jordbruken bedriva ekologiskt jordbruk eller vara på väg att ställa om till det. CrowdFarming har också blivit en viktig försäljningskanal för de banbrytande jordbrukare som tillämpar regenerativa metoder som förbättrar miljön och den biologiska mångfalden.

Finansieringen från EIB kommer att skynda på omställningen till en mer hållbar, effektiv och rättvis livsmedelsförsörjningskedja i Europa och hållbara och regenerativa metoder inom jordbrukssektorn. CrowdFarmings modell öppnar för en kortare försörjningskedja från producent till konsument genom att undanröja behovet av mellanhänder och lager. Detta leder till färskare, obehandlade livsmedel, mindre livsmedelssvinn, lägre koldioxidutsläpp och minskad energiförbrukning jämfört med den konventionella cykeln.

EIB:s stöd kommer också att bidra till att skapa ungefär 200 direkta arbetstillfällen: under investeringsperioden 2023–2026 kommer man bland annat att behöva rekrytera högt kvalificerade ingenjörer till FoU- och innovationsteamet, jordbruks- samt logistikspecialister.

Denna transaktion ingår i InvestEU:s forsknings-, innovations- och digitaliseringspolitik. Projektet kommer att understödja EU:s gröna och digitala omställning och stämmer överens med unionens jord till bord-strategi, som syftar till att skapa ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem.

Avtalet undertecknades i Madrid av EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Félix och CrowdFarmings vd och medgrundare Gonzalo Úrculo.

– Vi är mycket glada att kunna stödja CrowdFarmings innovativa och hållbara affärsmodell – från jordbrukare till konsument. Genom att finansiera CrowdFarming bidrar vi inte bara till att färska ekologiska livsmedel kan levereras direkt till konsumenter i hela Europa, i linje med EU:s gröna och digitala prioriteringar, vi driver också en övergång till en mer hållbar och effektiv livsmedelsförsörjningskedja. Vi är glada över att stötta detta innovativa företags FoU- och innovationsverksamhet inom ramen för InvestEU-programmet, för att öka deras potential för att förbättra jordbrukets hållbarhet och samtidigt öka sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i EU:s landsbygdsområden, säger EIB:s vice vd Ricardo Mourinho Félix.

EU:s kommissionär med ansvar för ekonomi, Paolo Gentiloni, säger:
– InvestEU-programmet spelar en avgörande roll för att hjälpa företag i hela EU att få tillgång till den finansiering som de behöver. Tack vare detta avtal främjar vi ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen, samtidigt som vi ser till att allt fler spanska företag kommer att ligga i framkant när det gäller att skapa ett mer hållbart, innovativt och effektivt livsmedelssystem. Detta initiativ är ett bra exempel på hur vi kan stärka våra ansträngningar för att nå våra miljömål och stärka EU:s konkurrenskraft.

– På CrowdFarming menar vi att möjligheten att sälja direkt från ekologiska jordbruk är avgörande för att skapa en mer hållbar försörjningskedja i Europa. Direktförsäljning är bättre för jordbrukaren, som får ett mer rättvist pris, för konsumenten, som får färskare livsmedel, och för miljön, eftersom det minskar restiderna och mängden onödiga förpackningar, konstaterade CrowdFarmings vd och medgrundare Gonzalo Úrculo.

Han berättar vidare att direkta kommunikationskanaler mellan jordbrukare och konsumenter dessutom öppnar för ökad medvetenhet om livsmedels värde och minskar efterfrågan på estetiska kriterier för den frukt vi äter. Stödet från Europeiska investeringsbanken betyder att vi kan utöka de tjänster och lösningar för direktförsäljning som vi erbjuder jordbrukare och därmed omvandla direktförsäljning från en nischkanal till ett verkligt konsumtionsalternativ för alla EU-invånare.

EIB erbjuder en rad olika produkter, bland annat kapitalinvesteringar, där riskkapitallån finns tillgängliga. Riskkapitallån ges till företag som befinner sig i ett tidigt skede, för att tillhandahålla likviditet för en verksamhet under perioden mellan kapitalfinansieringsomgångar. För att komma i fråga för ett riskkapitallån från EIB måste ett företag kunna visa att det är innovativt, att det planerar eller redan erbjuder något disruptivt för marknaden, i linje med EU:s långsiktiga strategiska mål.

Relaterade artiklar