ANNONS

Danish Agro på offensiven i Norge

image001
Danish Agro Machinerys dotterbolag Norwegian Agro Machinery AS tar över det norska maskinföretaget LENA MASKIN AS från och med 1 september 2016

Som ett led i etableringen av CLAAS nya och framtidsinriktade distribution i Norge övertar Danish Agro det norska maskinföretaget LENA MASKIN AS med huvudkontor i Dokka, Norge från och med 1 september. Företaget, som har sex avdelningar i Røn, Våler, Dokka, Lena, Rudshøgda samt Trøndelag Traktor, har tidigare varit en av de största CLAAS-återförsäljarna i landet och har därmed redan erfarenhet av CLAAS-produkter. LENA MASKIN AS omsätter ca 200 miljoner NOK per år och har 54 anställda.

I april ingick Danish Agro avtal med CLAAS om framtida distribution av CLAAS-maskiner i Skandinavien. Avtalet med LENA MASKIN är ett led i Danish Agros arbete med att upprätta dotterbolag i de tre länderna och skapa ett optimalt återförsäljarnätverk med geografisk täckning antingen via befintliga privata CLAAS-återförsäljare eller genom övertagande av återförsäljare av andra märken.

Koncernchefen i Danish Agro, Christian Junker, är nöjd med avtalet:

Avtalet med LENA MASKIN är en milstolpe i vårt arbete med att etablera en ny struktur för CLAAS i Norge. Vi är mycket nöjda med förvärvets hela förlopp. Vi är glada över att LENA MASKIN har sett potentialen i att vara en del av CLAAS-strukturen i Norge, och vi ser stora möjligheter att utveckla företaget, säger han.

Under sommaren fram till september pågår arbete med att förbereda CLAAS-introduktionen i Norge, med start från 1 oktober 2016.

Styrelseordföranden i LENA MASKIN AS, Bjørn Haugen, ser avtalet som en unik möjlighet att säkra företaget långt in i framtiden:

Familjeföretaget startades 1963 av Borger Storihle på Lena i Østre Toten, och de nuvarande ägarna är mycket positiva vad gäller företagets framtidsutsikter. Med CLAAS som varumärke säkerställer vi en positiv utveckling på en marknad där lantbruket blir allt mer specialiserat. Med Danish Agro i ryggen får vi kraft nog att säkra en ledande ställning på den norska marknaden, säger han.

Jens Skifter är CEO i Danish Agro Machinery, och han säger:

Vi ser fram emot att etablera CLAAS och dess starka varumärke på den norska maskinmarknaden, där vi kommer att fokusera på fortsatt tillväxt. Via vår serviceorganisation kommer vi att ge professionell uppbackning och vidareutveckling med fokus på CLAAS via alla våra återförsäljare. LENA Maskin AS är en viktig aktör och har tillsammans med CLAAS tagit fram en plan för att säkerställa en smidig övergång den 1 oktober när Norwegian Agro Machinery AS övertar ansvaret för CLAAS i hela Norge, avslutar han.

John Henrik Stadtler, chef för LENA Maskin AS, är också nöjd:

Jag är mycket glad att Danish Agro tar över som ägare till LENA MASKIN AS, och att vi nu får in CLAAS som varumärke. Vi arbetar i en kapitalintensiv bransch och på grund av behovet och önskemålen om tillväxt är det viktigt att få en ägare som har både kompetens och ekonomisk kraft att vidareutveckla företaget. Danish Agro har mängder av erfarenhet och kunskaper som kan bidra till att göra LENA MASKIN till en ännu bättre partner för kunderna. Detta är positivt för våra medarbetare under kommande år, säger LENA MASKIN AS verkställande direktör John Henrik Stadtler. I det här sammanhanget är det viktigt att göra det klart för befintliga kunder att vi kommer att fortsätta stödja andra varumärken med garanti, service och reservdelar, även om vi nu får CLAAS som huvudvarumärke, säger Stadtler.

Relaterade artiklar