ANNONS

Dansk gris – snart svensk

Danska myndigheter och grisproducenter arbetar nu effektivt för att förbättra djuromsorgen och säkerställa god hälsa för konsumenter. Det är naturligtvis ett grepp för att kunna ta ut ett mervärde i exporten och arbetet verkar gå relativt snabbt.
Här kommer lite av det senaste:

Nytt showroom inspirerar till grisningsstior för lösdrift

Ett nybyggt showroom ger överblick över vilka möjligheter som finns om man som grisproducent vill upprätta lösdriftstior i sitt grisningsstall.

 

Den danska grisproducenten Jacob Justesen och SEGES, en del av Landbrug & Fødevarer, öppnar ett showroom tillsammans. Det kommer att rymma 10 olika typer av grisningsstior för lösdrift och som ett led i samarbetet kommer SEGES att testa de olika grisningsstiorna.

Lättare att etablera lösdrifter för grisproducenterna
Showroomet kommer göra det lättare för grisproducenterna att få en snabb överblick över vilka möjligheter som finns om man vill etablera lösdriftstior i sitt grisningsstall.

 

10 olika företag har fått plats i det kommande showroomet och stallen ska fungera som showroom i minst två och ett halvt år, där det är öppet ett par dagar i månaden för alla intresserade. Totalt kommer det att vara tre sektioner med 75 stior i showroomet.

Bygger själv nya grisningsstior
Jacob Justesen bygger också själv 168 grisningsstior för lösdrift – av en typ som han valt efter 16 års utveckling i anläggningen.

– Vi tycker att modellen är driftsäker och för närvarande ligger vår dödlighet på 10-12 procent. Det är vi nöjda med, men det kan hända att testerna av de andra stityperna visar att vi valde fel, säger en leende Jacob Justesen.

inspiration-f-r-freilaufhaltung-in-abferkelst-llen-nytt-showroom-inspirerar-till-grisningsstior-f-r-l-sdrift

Dansk detaljhandel ökar fokus på djuromsorgen

Danska politiker, livsmedelsproducenter och detaljhandeln samarbetar om nya djuromsorgsmärken för de danska konsumenterna som ska sätta ökat fokus på djuromsorgen.

 

I ett samarbete mellan representanter från den danska primärproduktionen, bearbetningsindustrin och detaljhandeln beslutade man i mars 2016 att etablera ett danskt djuromsorgsmärke.

Danska livsmedelsverkets experter har tagit fram kriterier för det kommande djuromsorgsmärket för den danska grinäringen. Dessa nya kriterier ställer betydligt högre krav än den nuvarande lagstiftningen:

  1. Suggorna ska vara frigående
  2. Grisarna ska ha knorr på svansen. Det innebär hela svansar, ingen svanskupering och inget bitande.
  3. Mer halm så att grisarna kan böka och ha arbetsmaterial för att inreda stian.
  4. Mer plats.
  5. Max åtta timmars transporttid

Konsumentdriven påverkan
Syftet med det nya märkningssystemet är att förbättra djuromsorgen inom grisnäringen genom en konsumentdriven påverkan. Djuromsorgsmärkningen ger konsumenterna vägledningen om vilket kött som uppfyller kraven på en bättre djuromsorg. Genom att välja kött som uppfyller dessa kriterier till ett något högre pris hjälper konsumenterna att driva på utvecklingen så att fler grisar föds upp under bättre förhållanden. På detta sätt blir det en marknadsdriven utveckling som gör att djuromsorgen successivt förbättras.

– Lanseringen av ett märke för djuromsorg välkomnas av de danska konsumenterna, säger Christer Lundin, talesperson på Landbrug & Fødevarer i Sverige. Enligt en undersökning av TNS Gallup i april 2016 är konsumenterna övervägande eller mycket positiva till djuromsorgsmärket.

Tre olika nivåer
Djuromsorgsmärket har tre olika nivåer med stigande krav på djuromsorg. Högre krav innebär högre priser, men samtidigt finns det något för olika önskemål och budgetar.

  • 1 hjärta – Uppfyller märkets fem grundkriterier och innebär bättre djuromsorg till överkomliga priser
  • 2 hjärtan – Motsvarar märkets grundkriterier och ställer ytterligare krav på mer plats och mer halm. Ett exempel är Antoniusgrisen som erbjuds i Danmark.
  • 3 hjärtan – Denna nivå uppfyller grundkriterierna och ställer dessutom krav på utomhusareal och att suggorna föder utomhus. Dessutom är det krav på ännu mer plats och halm. Det motsvarar till exempel ekologiska grisar och uppfödning utomhus i Danmark.

Djuromsorgsmärkningen lanseras först för fläskkött, men kommer på sikt att omfatta även annat köttslag. Våren 2017 kommer märkningen finnas ute i danska butiker. Samtidigt startar en landsomfattande informationskampanj till konsumenter om det nya märket för djuromsorg.

 

Bred uppslutning 
Det statliga märkningssystemet lanseras av miljö- och livsmedelsministeriet. Djuromsorgsmärket har utvecklats av danska livsmedelsverket i samarbete med olika intressenter från hela livsmedelskedjan i Danmark: djurskyddsorganisationernas samarbetsorgan Doso, veterinärförbundet, Landbrug & Fødevarer, slakterierna, och många detaljhandelskedjor, t ex Aldi, Dansk Supermarked, Lidl, Netto, Rema 1000 och Spar.
Danska grisuppfödare har börjat anpassa svinstior för att leva upp till djuromsorgsmärkningen. Det fläskkött som ska säljas med den nya märkningen genomgår en statlig kontrollinstans, från grisuppfödaren till livsmedelsbutiken.

Livsmedelskedjan Coop lanserar ett eget djuromsorgsmärke
I början av september presenterade den danska livsmedelskedjan Coop även ett eget djuromsorgsmärke vid namn Dyrevelfærdshjertet (Djuromsorgshjärtat). Det är utformat som ett grönt fyrklöver med hjärtan. Märkningen innefattar 1-4 hjärtan, beroende på graden av djuromsorg. 1 hjärta ges för “ett gott stalliv”, 2 hjärtan för “ett gott uteliv”, 3 för “ett ekologiskt liv” och 4 för “ett extra gott liv”.

”Vi har skapat ett märke där den lägsta nivån, som är ett hjärta, ligger över vad dansk lagstiftning kräver. Och med fyra hjärtan belönar vi de producenter som anstränger sig lite extra för att djuren ska ha det extra bra – och därmed inspirerar hela branschen till att lyfta standarden”, säger Signe Frese CSR-chef i Coop.

Relaterade artiklar