ANNONS

Dansk grisproduktion mot högre mål

Dansk grisproduktion går på knäna och så även danska slakterier.
Produktionen har minskat till följd av svag lönsamhet och även exporten har minskat. Slakterier har fått säga upp personal till följd av minskade volymer och priset för slaktsvin halkar efter i Danmark jämfört med i övriga Europa.
Nu tar näringen nya tag och inför hårdare regler vad gäller djurvälfärd för att lyfta anseendet på danskt griskött.
Bakgrunden är att de mål som sattes upp år 2014 inte nåtts och nu är målen mer ambitiösa och hela branschen verkar stå bakom. Dock ser det ut att dröja ett tag innan effekterna ses. Det heter nämligen Vision 2020.
Mer om detta förväntar vi oss kunna rapportera om från Svinekongress i Herning i oktober.

Relaterade artiklar