ANNONS

Dansk grisproduktion står sig

Dansk statistik visar att antalet grisar är konstant i landet. Det är samma antal i dag som för ett år sedan.
Det innebär totalt 13,2 miljoner grisar. Antalet suggor har dock ökat med 1,5 procent vilket innebär att det finns något färre slaktsvin just nu.
Av suggorna går 1,1 procent i så kallade frilandsbesättningar där grisarna bor i hyddor och rör sig på en betesmark.
Samtidigt visar statistik från EU att dansk grisproduktion kommer att öka mest av samtliga större grisproducerande länder i Europa den närmsta tiden.
För trots ett ökat intresse för vegetabiliska alternativ till kött så ökar även konsumtionen av kött i Europa totalt sett. Prognosen säger plus 0,7 procent per invånare.
Länder med problem med AFS som i Tyskland förväntas minska sin grisproduktion medan länder som Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Polen och Danmark kommer att öka.
Totalt sett förväntas grisproduktionen öka med 1,7 procent i Europa det närmsta året och då mest i Danmark. Anledningen till det är att danska smågrisproducenter minskar sin export av smågrisar och allt fler slaktsvin kommer att födas upp i Danmark framöver.

Relaterade artiklar