ANNONS

Danska lantbukare vill ha regleringarna åter

Landsforeningen Danse Melkeproducenter, LDM, vill få bort 3 miljarder kg mjök från marknaden genom politisk reglering. Det klingar ju lite illa med tanke på att mjöksektorn precis blivit avreglerad och nu vill man in i en nytt styrsystem.
LDM anser dock inte att man ska ta till statliga medel utan föreslår en avgift på 0,27 cent per kg mjölk, pengar som ska läggas i en pott inom EU och betalas ut till mjölkproducenter som väljer att avveckla verksamheten. Inom EU produceras det i dag årligen 150 miljarder kg mjölk per år och 0,27 cent per kg blir totalt 405 miljoner euro.
LDM anser att det är en kostnadseffektiv och human ordning då man anser att nuvarande marknad inte fungerar, då produktionen inom EU hela tiden ökar trots att det är ett överskott på mjölk och priserna låga.
Danska mjölkproducenter anser sig vara bäst i världen och som det är i dag tvingas även dessa bort från marknaden, fast nu genom konkurser och tvångsförsäljningar. Med ett system med mjölkpension skulle inte de danska lantbrukarna drabbas anser man på LDM. IMG_5713

Relaterade artiklar