ANNONS

DC står klara att leverera till Japan

Danish Crown i Blans står nu klara för leverans av griskött till Japan. Den japanska marknaden kräver styckning enligt exakta förutsättningar och på slakteriet har 100 nya medarbetare lärts upp för att tillmötesgå den stora och viktiga kunden. På slakteriet räknar men med att producera ett tresiffrigt antal ton varje vecka till Japan.

Relaterade artiklar