ANNONS

Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld

Jordbruksverket har publicerat en helt ny skrift i webbutiken. Den heter den robusta ekogården i en föränderlig omvärld och inspireras av fyra djurgårdars strategier.

De senaste åren, i en föränderlig och orolig omvärld, har det blivit tydligare att den samhällsstruktur vi byggt upp inte är tillräckligt robust vid krissituationer. I den här skriften kan man läsa om fyra ekologiska djurgårdars förmåga att bygga sin robusthet mot störningar som en del av deras resiliens. Jordbruksverket presenterar gårdar med olika inriktning på sin produktion som de hoppas kan ge inspiration till andra lantbrukare. Till sist har Jordbruksverket sammanfattat lantbrukens strategier och lösningar som bidrar till en robust livsmedelsproduktion och därmed stärker svensk försörjningsförmåga.

Skriften är författad av ekorådgivare på Jordbruksverket tillsammans med rådgivarna Ingela Löfquist och Lisa Schneider.
Klicka här för att ladda ner eller beställ den från Jordbruksverkets webbutik.

Relaterade artiklar