ANNONS

Det blir CSR även i John Deere

De allt tuffare avgaskraven har medfört att traktotortillverkarna tvingats konstruera motorer med olika typer av avgasrening. Många tillverkare gick för något år sedan över till SCR-tekniken, vilket innebär en extratank med urealösnignen AdBlue. John Deere var en av dem som höll kvar vid EGR-tekniken vilket innebar att man slapp tillsätta AdBlue men tingades i stället till en mer avancerad motorkonstruktion med återcirkulering av avgaser, mer kylning av insugningsluften och variabel turbo.
Men för att klara kommande avgaskrav steg IV, 1 januari 2014 för de flesta traktorstorlekar blir det ännu tuffare krav och nu har även John Deere bestämt sig för att anamma SCR-tekniken, om än i en egen konstruktion. Läs här John Deeres egen förklaring hur de ska möta avgaskrav stag IV.

John Deere presenterar den planerade stegvisa
utvecklingen med att uppfylla US Final Tier 4 och Europeiska Unionens Miljösteg IV
emissionsbestämmelser. Tidpunkt för introduktionen kommer att variera beroende på
modell och marknad. Generellt gäller att maskiner med motorer med mer än 130 kW
börjar levereras under försäljningsåret 2014 och kommer att utökas med lägre kW
klasser t o m 2016. Den stegvisa infasningen beror på variation i bestämmelserna för
olika effektklasser, med bibehållen partikelnivå som fastställts för Miljösteg III B, och
samtidigt en ytterligare 80 procent reducering av kväveoxider (NOx), jämfört med
tidigare bestämmelser.
För att uppfylla Miljösteg IV direktiven i vissa effektkategorier, har John Deere
utvecklat ett integrerat avgaskontrollsystem (IEC; Integrated Emissions Control
system) – en optimerad efterbehandlingslösning i kombination med den redan
välkända Miljösteg III B teknologin med återcirkulering av kylda avgaser (EGRsystem).
Det integrerade John Deere avgaskontrollsystemet består av en
dieselkatalysator (DOC), ett dieselpartikelfilter (DPF) och ett SCR-system (selektiv
katalytisk reduktion), specifikt anpassat för att möta de rigorösa krav som ställs för
offroad arbeten. John Deere kommer oavbrutet att fortsätta arbetet med att anpassa
det integrerade avgaskontrollsystemet till många varierande offroad applikationer.
”John Deere fortsätter erbjuda rätt kombination teknologiska lösningar i rätt tid, för att
möta ständigt strängare emissionsbestämmelser och uppfylla kundernas behov”, säger
John Piasecki, direktör för internationell marknadsföring, försäljning och kundsupport
av John Deere Power Systems. ”Efter uttömmande forskning och test har vi dragit
slutsatsen att ett väl integrerat, applikationsspecifikt SCR-system, korrekt integrerat
med vår beprövade och erkända Miljösteg III B motorplattform, är den bästa lösningen
för att uppfylla Miljösteg IV emissionsbestämmelser, och erbjuda den kraft, prestanda,
manövervänlighet, vätskeeffektivitet och tillförlitlighet som våra kostnadsmedvetna
kunder är vana vid och förväntar sig av John Deere.”

Systemet består av ett avgasfilter och fullt integrerade och optimerade SCR
efterbehandlingskomponenter. Med det integrerade avgaskontrollsystemet kommer
John Deere motorerna att använda mindre AdBlue (avgasvätska) än alternativa
Miljösteg IV SCR-tekniska lösningar. En lägre AdBlue förbrukning betyder att
vätsketanken kan göras mindre, vilket minimerar påverkan på olika applikationer.
Andra fördelar är förlängda filterserviceintervaller och färre saker för föraren att tänka
på. Systemet övervakas och regleras av den elektroniska John Deere
motorstyrenheten (ECU), och det integrerade avgaskontrollsystemet erbjuder
enastående vätskeeffektivitet utan att kompromissa med prestandan.
Liksom tidigare har John Deere sökt en teknisk lösning för Miljösteg IV kraven, där
man tar hänsyn till helheten, d.v.s. både prestanda och effektivitet, och som
omfattar den totala vätskeförbrukningen, inklusive diesel och extra avgasvätska.
John Deere Miljösteg IV motorerna kommer att arbeta lika driftsäkert och effektivt
som tidigare, och erbjuda samma optimala prestanda, med både traditionell
ultralågsvavlig diesel som med fem till tjugo procent biodiesel (B5–B20), som
uppfyller amerikansk ASTM standard.
John Deere är en av få tillverkare som kan erbjuda tillräckligt kraftfulla motorer för
att uppfylla de höga krav och behov som krävs vid offroad arbeten. Vi tillverkar OEMmotorer
för många olika applikationer, liksom våra egna maskiner för bygg-, skogsoch
lantbruksindustrin. Vi har en unik erfarenhet vad beträffar integrering av motorn
med fordonets drivlina, hydraulik, elektronik, motorstyrenhet (ECU), kylpaket och
övriga system för att uppnå optimal effektivitet. Denna integrerade process kommer
att gagna såväl ägare till John Deere maskiner som OEM-kunder och erbjuda
maximerad prestanda, förarbekvämlighet, vätskeekonomi och ett bättre
maskinvärde.
John Deeres globala återförsäljarnätverk, med mer än 4 000 serviceverkstäder och
produktutbildade tekniker, gör oss väl rustade att ta hand om kundernas Miljösteg IV
motorer.

Relaterade artiklar