ANNONS

Det blir ingen livsmedelsbrist

Efter Rysslands invasion av Ukraina har risken för akut livsmedelsbrist rullat ut i nyheterna och priserna på lantbruksprodukter har slagit i taket.
Men enligt Henning Otte Hansen, livsmedelsekonom på Københavns Universitet, är det ingen anledning till oro.
I en intervju i Effektivt Landbrug berättar har att lantbruket runt om i världen utan bekymmer kan lägga i en högre växel och producera mer.
Livsmedelsbrist har vi sett förr konstaterar Henning Otte Hansen. Det har varit vid Koreakrisen, vid oljekrisen och några andra gånger. Priserna stiger men faller alltid tillbaka efter två tre år, även om problematiken som utlöste livsmedelsbristen kvarstår.
Bakgrunden är att lantbruket i världen sällan utnyttjar sin fulla potential men när priset på exempelvis spannmål stiger ökar intresset för att odla mer eller odla intensivare. I dag räcker världsmarknadslagren av spannmål till två månaders förbrukning. Mindre lager driver upp priserna medan större får dem att falla. Önskar politiker och myndigheter billigare livsmedel måste de bygga upp större lager menar Henning Otte Hansen.

Relaterade artiklar