ANNONS

Det vänder för grisnäringen år 2023

Nästa år kommer det ekonomiska resultatet att vända uppåt för grisnäringen i Europa. Den bedömningen gör danska VKST.

Men enligt VKST är det inte så nattsvart som många anser. Enligt deras analyser kommer en majoritet av de danska grisproducenterna att redovisa ett positivt resultat även i år och till nästa år blir det ännu bättre. Detta framkom vid ett informationsmöte med grisproducenter i Sorø i förra veckan. Det är Effektivt Landbrug som rapporterar från grismötet och det är de senaste prishöjningarna på smågrisar och slaktgrisar i kombination med att kostnaden för el fallit tillbaka en hel del från den värsta toppen.
Även om kostnaderna ligger kvar på nuvarande nivå blir det ekonomiska resultatet bättre 2023 då slaktsvinspriserna sannolikt kommer att stiga som en effekt av den minskade produktionen av grisar, framförallt i EU.
Och det kan gå snabbt. Redan nu varnar tyska slakterier om att det blir brist på kött inom kort. Inom de närmsta fyra till sex månaderna bedöms det bli brist på kött i Tyskland. Tyska slakterier höjde i veckan noteringen för slaktsvin med 5 cent till 1:95 euro per kg.
Samtidigt ställs tyska grisproducenter inför nya problem. Nya hårdare djurskyddsregler har medfört ökade kostnader för tyska grisproducenter. Detta har branschen hanterat genom att ta fram ett “Djurvälfärdsmärke” som allt sådant griskött kan säljas under. Tyska konsumenter har betalt mer för detta griskött, men nu när det blir svårare tider ekonomiskt i många hushåll minskar betalningsviljan och tyska slakterier har sagt avtalen med sina leverantörer inom det konceptet.
Därmed står tyska grisproducenter med ökade kostnader utan att få ut det i handeln.
I Danmark är det också redan nu positivare tongångar. Där höjde slakterierna noteringen med 20 danska öre per kg denna veckan. Nytt pris är 12:60 danska kronor per kg för slaktsvin.

Relaterade artiklar