ANNONS

DVTime Biogas godkänt av Jordbruksverket

Systemet DVTime Biogas för registrering och hantering av digitala handelsdokument
har nu blivit godkänt av Jordbruksverket för användning. DVTime Biogas är en
applikation i tids- och produktregistreringsprogrammet DVTime framtagen av Dataväxt
AB.
Med DVTime Biogas skapar man snabbt digitala handelsdokument för transport av t.ex. substrat
och rötrester till och från biogasanläggningar. Genom att skapa och hantera handelsdokumenten i
DVTime Biogas uppfylls Jordbruksverkets krav på dokumentation, smidigt och effektivt.
Systemet administreras online, direkt av t.ex. chauffören som då skapar ett handelsdokument vid
den aktuella körningen. Så fort dokumentet är skapat finns det tillgängligt för både transportör,
avsändare och mottagare. DVTime Biogas uppfyller de krav på handelsdokument för animaliska
biprodukter som Europaparlamentet beslutat om.

Relaterade artiklar