ANNONS

Dyrare utsäde 2022

Med tanke på att spannmålspriserna stigit rejält under hösten 2021 är det självklart att utsädet till vårspannmålen 2022 blir dyrare än tidigare. Men vad Lantbruksnytt erfar stiger i varje fall priset på utsäde inte mer än den underliggande prisökningen på spannmål. Därmed ser inte utsädeskostnaden ut att påverka spannmålskalkylen 2022 negativt. Det samma gäller växtskyddet som ska stiga med 3 till 5 procent inför kommande säsong. Även den prishöjningen kompenseras mer än väl av prisuppgången på spannmål.
Gödseln är det som är mest bekymmersamt just nu då den är mer än tre gånger så dyr i dag jämfört med för ett år sedan, den utvecklingen har vi inte sett på spannmålspriset. Medan dieselolja procentuellt sett stigit mindre i pris jämfört med spannmålen.
Givetvis är de olika insatserna i en spannmålskalkyl olika stora kostnadsmässigt och volymmässigt och det går inte bara att göra en jämförelse med hänsyn till de procentuella prisrörelserna på olika varor in och ut från kalkylen. Dock ser spannmålskalkylen 2022 bättre ut en den som rådde 2021 när man ser på pappret. Det säger Carl-Axel Andersson, segmentschef jord och skog på Ludvig & Co.

Relaterade artiklar