ANNONS

Effektivt proteinfoder till grisar av gräs och klöver

För att förbättra foderutnyttjandet och även tillgången till proteinfodermedel inom ekologisk produktion behövs ett fodermedel som inte bara har bra aminosyrasammansättning och god foderomvandlingsförmåga utan skall även passa in i de ekologiska systemen, ha låg miljöpåverkan samt fungera i växtföljden. Danska forskare har därför undersökt möjligheten att använda perenna grovfoder som proteinfodermedel.

I och med målen och regelverken inom ekologisk produktion, vilka bland annat omöjliggör användandet av syntetiska aminosyror, har ekologiska enkelmagade djur ofta lägre tillväxt och proteinutnyttjande jämfört med enkelmagade djur inom konventionell produktion. Perenna grovfoder skulle kunna vara ett bra alternativ till ekologiska djur men eftersom enkelmagade djur, i det här fallet grisar, har begränsade möjligheter att smälta fiber krävs att proteinet och fibrerna skiljs åt för att grisarna ska kunna utnyttja proteinet effektivt.

I Danmark undersöktes användningen av protein från en gräs- och klöverblandning bestående av 25 % rödklöver, 5 % vitklöver, 33 % hybridrajgräs (Italienskt rajgräs och ängsvingel). Gräs-klöverblandningen skördades med 5-6 veckors mellanrum under hela säsongen. Efter skörd hackades blandningen till 4-5 cm och pressades till en pressjucie och en fiberfraktion. Pressjucien värmebehandlas sedan till 80 grader för att fälla ut lösliga proteiner som sedan separeras och frystorkas till ett koncentrat att utfodra till grisar. Koncentratet hade ett proteininnehåll på 458g/kg, lysininnehåll på 26,4g/kilo och metaboliserbart energiinnehåll på 13,6 MJ.

Totalt 56 gyltor utfodrades med koncentratet från sju veckors ålder fram till slakt. De ekologiska foderstaterna bestod då av antingen 0, 5, 10 eller 15 % koncentrat. Vid 15 % inblandning ersattes alla sojakomponenter i fodret. Varje foderstat bestod av lika mycket smältbart lysin och energi oavsett andel koncentrat. Ökad inblandning av koncentratet, vilket framförallt minskade inblandning av soja i foderstaten, gav bara mindre förändringar i fodrets kemiska sammansättning. Nivån av koncentrat i fodret påverkade inte grisarnas tillväxt, foderintag eller förekomsten av sjukdomar. Köttprocenten vid slakt ökade med ökande andel koncentrat i fodret och var signifikant högre hos de som fått 15 % koncentrat jämfört med de som inte fått någon inblandning av koncentrat i fodret. Forskarna drar slutsatsen att koncentratet hade ett proteininnehåll som är jämförbart med sojabönskaka och kan utfodras till grisar utan att påverka produktionen negativt. Ett tänkbart proteinfodermedel till grisar helt enkelt.

I Sverige pågår just nu liknande försök inom projektet Green Valleys. I projektet testar man att utfodra med pressjuice från ensilage till tillväxtgrisar och suggor i ekologisk produktion.

Relaterade artiklar