ANNONS

Ekobots robotsystem bidrar till ökad skörd i svensk lökodling

Ekobot meddelar idag att bolaget mottagit officiella fältförsökresultat som påvisar cirka 6 procent skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning.

Ekobot robotsystem WEAI har under odlingssäsongen 2022 testats i odlingsförsök i södra Sverige. Syftet med försöken har varit att påvisa att bolagets robotsystem kan bidra till en skördeökning i jämförelse med konventionell odling där kemiska bekämpningsmedel använts för att bekämpa ogräs. Odlingsförsöken har genomförts i en svensk lökodling där Hushållningssällskapet och HIR Skåne har ansvarat för att genoföra och utvärdera odlingsförsöken. Resultaten från de så kallade blockförsöken påvisar att Ekobots robotsystem WEAI bidrar till ca 6% skördeökning gentemot konventionell odlingsteknik. Resultaten från odlingsförsöken indikerar att svenska lökodlare kan nå en avsevärd produktivitetsökning genom att använda Ekobots robotsystem WEAI i stor skala.

Tomas Tauber CTO på Ekopbot kommenterar försöksresultaten:
– Vi har sedan ett par år tillbaka haft som utgångspunkt att vårt robotsystem borde kunna bidra till en skördeökning. Alternativet till en robot, dvs kemiska bekämpningsmedel är mycket effektiva gentemot ogräs men dessa har också en bieffekt som gör att grödan påverkas negativt i sin tillväxt. Det känns oerhört glädjande att vi nu kan påvisa att våra antaganden avseende robotens potential att ge en skördeökning är korrekta.

Relaterade artiklar