ANNONS

Ekologisk djurhållning fortsätter minska

Under år 2023 minskade antalet ekologiskt hållna djur för samtliga djurslag. Antalet ekologiska nötkreatur minskade för fjärde året i rad. De ekologiskt hållna mjölkkorna stod för den största minskningen med 22 procent under år 2023. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

I juni 2023 uppskattas antalet ekologiskt hållna nötkreatur till 289 300. Sedan toppåret år 2019 har antalet minskat med 13 procent. Den absolut största delen av minskningen skedde mellan åren 2022 och 2023.

Antalet ekologiska mjölkkor uppskattas till 42 200 år 2023. Jämfört med 2019 är det en minskning med 26 procent. Andelen ekologiskt hållna nötkreatur i förhållande till det totala antalet nötkreatur i Sverige minskade från 22 till 20 procent mellan åren 2022 och 2023. För mjölkkorna var minskningen i procentenheter kraftigare, från 18 till 14 procent.

Minskning för samtliga djurslag
I juni år 2023 uppgick antalet ekologiska tackor och baggar till 47 200, en minskning med 3 000 djur eller 6 procent jämfört med år 2022. Mellan åren 2018 och 2023 har antalet tackor och baggar minskat succesivt och totalt har antalet djur minskat med 15 800 djur eller 25 procent under perioden. Andelen ekologiskt hållna tackor och baggar, i förhållande till det totala antalet tackor och baggar, uppgick till 18 procent år 2023. Antalet ekologiskt hållna tackor, baggar och lamm minskade med 9 procent eller 9 400 djur mellan åren 2022 och 2023.

Även antalet ekologiska värphöns har minskat succesivt under perioden 2018–2023. Den absolut största delen av minskningen kom dock år 2023 då antalet minskade med 18 procent jämfört med år 2022. Andelen ekologiska värphöns, av det totala antalet värphöns i Sverige, var 12 procent år 2023.

Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning, ungefär 2 respektive 1 procent av det totala antalet djur i Sverige. Under år 2023 minskade både antalet ekologiska grisar och slaktkycklingar.

Relaterade artiklar