ANNONS

Ekologiska lantbrukare – gräver guld

Att ställa om till ekologisk produktion i sitt lantbruk har visat sig vara mycket lönsamt de senaste åren. Enligt statistik har driftsresultatet i snitt bland ekologiska lantbruk ökat med 56 procent under ett enda verksamhetsår, från 2016 till 2017. Under samma period har driftsresultatet ökat med cirka 32 procent i konventionella lantbruk.
Att båda inriktningarna ökar så mycket i år beror på kraftigt förbättrat resultat inom framförallt mjölk- och fläskproduktion.
Ser man på rena växtodlingsgårdar ökar inte driftsresultatet i år för de konventionella men för de ekologiska är den även där en viss ökning.
Intresset för att ställa om till ekologisk produktion är varierande i de nordiska länderna med störst i Danmark just nu. Där är det framförallt mjölkgårdar som ställt om de senaste tre åren som en strategi för att undgå extrem förlust under mjölkkrisen.
Dock är rådgivare som Lantbruksnytt pratat med överens om att omställning till ekologisk produktion inte är en lösning för ett företag i ekonomisk kris då detta är en långsiktig strategi som kräver resurser.

Relaterade artiklar