ANNONS

Ekonomiska stöd från Sverige för att hjälpa jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringar

Sveriges regering har bidragit med 100 miljoner kronor för att hjälpa jordbrukare att anpassa sig till ett förändrat klimat och för att minska utsläppen av växthusgaser i utvecklingsländerna, meddelades idag av Internationella fonden för jordbruksutveckling (International Fund for Agricultural Development, IFAD).

 

Sveriges bidrag stödjer IFAD:s åtagande att investera minst 890 miljoner dollar i klimatfokuserade åtgärder fram till 2021. Detta inkluderar förbättring av 24 miljoner människors motståndskraft mot klimatchocker, samt att hjälpa klientländerna att genomföra de bidragsmål som fastställts nationellt enligt Parisavtalet.

 

“Effekterna av klimatförändringar drabbar hårdast de som är mest fattiga och sårbara. Vi måste minska påverkan och se till att de som är beroende av småskaligt jordbruk är mer motståndskraftiga för att garantera självförsörjning. IFAD har en unik möjlighet att nå dessa fattiga och utsatta kvinnor och män” sa Sveriges biståndsminister Peter Eriksson.

 

“Klimatförändringar är inte bara ett framtidsproblem. Det händer nu. Det påverkar redan de småskaliga jordbrukarnas livsmedelstrygghet och inkomst” sa IFAD:s ordförande Gilbert F. Houngbo.

 

“Jag vill tacka Sverige för detta ytterligare bidrag som visar att de erkänner klimatförändringarna som en faktor för ökad fattigdom och hunger. Denna finansiering hjälper till att säkerställa att jordbrukarna kan anpassa sig till och bli mer motståndskraftiga mot klimatchocker så att de kan fortsätta odla mat och stödja sina familjer” la han till.

 

Detta bidrag inträffar vid en tidpunkt då Sydafrika står inför sin värsta torka på 35 år, med mer än 11 miljoner människor i nio länder som brottas med osäker livsmedelsförsörjning på akut nivå. Extrema väderhändelser, som torka och översvämningar, sätter press på de ekosystem som småskaliga jordbrukare är beroende av, vilket gör dem särskilt utsatta för ökad hunger och fattigdom och tvingar dem ofta att lämna sina byar.

 

Det uppskattas att varje celsiusgrad ökad global medeltemperatur kommer att i genomsnitt minska den globala avkastningen av vete med 6 procent, ris med 3,2 procent, majs med 7,4 procent och sojabönor med 3,1 procent.

 

“Större investeringar måste göras nu för att göra det möjligt för landsbygdsbefolkningen att vidta anpassningsåtgärder och för att förverkliga deras potentiella bidrag till att mildra effekterna av klimatförändringar” sa Houngbo. “Vi måste se till att jordbrukarna kan fortsätta arbeta deras jord för att säkerställa global livsmedelssäkerhet, fred och stabilitet.”

 

Sverige är en av grundarna av IFAD och delar visionen om en värld utan fattigdom och hunger. Sverige har bidragit med nästan 440 miljoner dollar till fonden i form av kärnbidrag sedan 1977. Sverige har dessutom bidragit med nästan 10 miljoner dollar till ASAP, världens största anpassningsprogram för klimatförändringar för småskaliga jordbrukare som ger tillgång till information, verktyg och teknik som behövs för att bygga motståndskraft mot klimatförändringar.

Relaterade artiklar