ANNONS

Ekorapiden växer


På förra årets Slätte Ekodag visade Väderstad upp sin fyrameters Ekorapid, där tanken är att man via dubbelt så många utmatningshus för gödningsdelen och dubbla utlopp på billen ska kunna mylla de stora mängder gödsel som behövs inom ekoodlingen. Nu växer dock Väderstads ekosegment.

– Vi har tagit vår sexmeters RDAC och satt ett förredskap som ser ut som concorde-såmaskinerna gjorde. Tanken är att man ska kunna så tre rader inom 12,5 cm och lämna 37,5 cm lucka för hackning. Man stänger såskivbillar genom att ansluta slangarna från billarna i förredskapet i utmatningshuset i stället och därmed leda ner frö i en rad som placerar sig mitt emellan de återstående två såskivbillarna, säger Jacob Nilsson på Väderstad.

Agrilla förredskap med bill ger ett beprövat koncept från gamla Concorde.

Gödningsbillarna myllar i sin tur gödsel på varsin sida om trippelraden.

– En enkel lösning där vi genom att ta en helt vanlig bogserad kombirapid och modifiera förredskapet får en ekosåmaskin som kan mata ut cirka 1000 kg gödsel per hektar i 10-12 km/h (beroende av gödselkvalité), samtidigt som den ger en tät sårad och möjlighet för hackning.

En annan intressant idé i prototypstadiet är en förlängning av biodrillens utmatningsrör. Genom att sätta en bit slang på röret och fram till länkaget mellan bill och återpackningshjul, kan man leda insådden ner i trippelraden.

– Därmed kan man ju fortsätta att hacka i grödan, trots att man gjort insådd, avslutar Jacob.

Förlängt utlopp på biodrillen ger fröplacering i trippelraden.

Gröna linjer för utsäde och blå för gödning.

Relaterade artiklar