ANNONS

El och näring från halm

Termisk förgasning heter en process där man får ut energi av halmen utan att man förlorar kol och näring. I ett försök i Danmark har man med gott resultat lyckats utvinna gas ur halm utan att tappa vare sig kol, fosfor eller kalium. Precessen innebär att halmen rötas vid låg temperatur och i syrefattig miljö och därför försvinner inte kolet ur materialet i form av koldioxid ut i luften, vilket är fallet om man utvinner energi av halm genom eldning.
Gasen kan man använda för att driva en motor eller gasturbin och via en generator producera elekticitet.
Askan som blir kvar innehåller kol, fosfor och kalium och sprids på åkern med samma näringsämnen som om man myllat ner halmen direkt efter tröskan.
Det danska energibolaget Dong har upprättat en demonstrationsanläggning med en effekt på 6 MW i Kalundborg där man producerar bioaska från halm.

Relaterade artiklar