ANNONS

Elpriset i oktober – högst i år

I oktober har temperaturen legat under det normala samtidigt som vi haft mindre nederbörd och relativt lite vind. Det gör att elpriserna stiger, medelpriset i oktober väntas bli det högsta i år med ett snitt på cirka 35 öre per kWh, enligt elbolaget Bixias månadsrapport. Det är 100 procent högre än elpriset i februari, då snittpriset var drygt 18 öre per kWh.

Hösten har gett betydligt mindre nederbörd än normalt vilket gjort att nivåerna i vattenmagasinen har sjunkit. Magasinen har nu samma låga energiinnehåll som hösten 2014. Mycket sannolikt når vi också inom kort ned till ännu lägre nivåer, nivåer vi hade under vintern 2013.

– Eftersom vattenkraften står för drygt 60 procent av elproduktionen i Norden, har vattenmagasinsnivåren en stor påverkan på det nordiska elpriset, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Samtidigt har det varit ett kabelbrott i Oslofjorden vilket begränsat överföringskapaciteten från Norge till Sverige. Dessutom har de höjda elpriserna på kontinenten drivit upp priset i Norden.

– Om det torra vädret fortsätter och det höga kontinentala består eller blir än högre kan det rörliga elpriset bli ännu högre. Därför kan det vara läge att binda elpriset för hushåll som vill ha kontroll och veta mer exakt vad elen kostar varje månad, säger Matina.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Relaterade artiklar