ANNONS

Emissionen av förlagsandelar i Lantmännen övertecknad

I november bjöds medlemmar, medarbetare och företag inom de gröna näringarna in att teckna förlagsandelar i Lantmännen. Intresset för emissionen har varit mycket stort och den totala emissionsvolymen uppgår till 250 miljoner kronor.

Den 22 november 2019 offentliggjordes det att Lantmännens styrelse beslutat att genomföra en emission av förlagsandelar om maximalt 250 miljoner kronor med en löptid på fem år för att bredda kapitalbasen och för att öka engagemanget för Lantmännen bland både medlemmar och medarbetare.

Emissionen övertecknades och Lantmännens styrelse har beslutat om tilldelning av förlagsandelar om totalt 250 miljoner kronor.

– Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen har varit mycket stort från medlemmar, medarbetare och företag inom de gröna näringarna. Det är glädjande att det finns ett stort engagemang för vår verksamhet och en stark tro på att Lantmännen kommer att fortsätta att utvecklas positivt, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Teckningsperioden avslutades den 18 december 2019 och de som tecknat förlagsandelar och fått tilldelning kommer att få besked och betalningsinstruktioner från Nordea idag den 9 januari. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats förlagsandelar.

Relaterade artiklar