ANNONS

En stor stark – inte alltid bäst

5G, AI och Big Data är framtiden för lantbruket. Med denna teknik ska många arbeten som i dag behöver en förare kunna utföras utan människor.

Det finns i dag flera sätt att utföra fältarbete utan mänskliga förare. Fältrobotar av olika slag, dels med fasta redskap, dels med trepunkt för att kunna köra med varierande maskiner.
Det finns även autonoma traktorer med och utan hytt och även möjlighet att bygga om en befintlig traktor så den blir självkörande.
Typiska arbeten där autonoma traktorer är till fördel är där arbetet går långsamt, exempelvis 2 km/h med en jordfräs eller stensträngläggare. Det blir ett mycket enformigt arbete och det är redan i dag svårt att finna förare.
Problemet i dag är att många sådana maskiner behöver ständiga justeringar vad gäller inställningar, något som endast en människa klarar av.
Men det kommer maskinerna själva att kunna lista ut och ställa in i framtiden.
Den nya tekniken kommer även att innebära en minskad totalkostnad för maskiner per hektar och år.
Ett lantbruk på 2 000 hektar med spannmål, eller liknande gröda arbetsmässigt, behöver med konventionell teknik en traktor på 600 hästkrafter och två på 400 hästkrafter. Med autonoma traktorer ska det här lantbruket i ställe ha 14 traktorer på 100 hästkrafter vardera.
Detta skulle medföra en minskad maskinkostnad på nästan 700 kronor per hektar enligt beräkningar från Teknologisk Institut i Danmark.
Förutom att kostnader för förare minskar radikalt blir även kostnaden för bränsle och reparationer mindre.
Tekniken med autonoma fordon medför även att arbeten i fält i större utsträckning utförs i rätt tid vilket ger ökade skördeintäkter.

Relaterade artiklar