ANNONS

Energiproduktion – stort fokus på Agritechnica

För första gången kommer Agritechnica, världens ledande mässa för lantbruksmaskiner, att erbjuda ett dedikerat område för ämnet förnybar energi. Det handlar om solceller, elektrisk lagring, biogas och vindkraft något som för närvarande är högst relevant för många lantbrukare. 

Oavsett om det är för eget bruk eller överföring i elnätet har intresset för att producera egen elektricitet  bland lantbrukare aldrig varit större än i dag.  Såväl tekniken som de juridiska och politiska ramvillkoren för förnybar energi utvecklas snabbt, därför erbjuder detta ämne på Agritechnica ett mervärde för både lantbrukare och utställare.
Agritechnica har öppet i tyska Hannover den 12 till 18 november i år.

– Att generera energi från förnybara källor på gården har varit en kärnkompetens inom jordbruket sedan början av energiomställningen, förklarar Marcus Vagt, DLG:s divisionschef för Energi, Inhouse Farming och New Foods.

Med stigande energipriser uppmuntrar den nuvarande energikrisen lantbrukare att investera i förnybar energi, och intresset för mark för solcells- och vindkraftverk växer.

Energi för självförsörjning – allt mer intressant inom jordbruket
Solcellssystem för självförsörjande produktion – med och utan elektrisk lagring – blir ekonomiskt attraktiva på grund av stigande kostnader för fossil energi. Det moderna jordbruket är i en idealisk position för att bli en nyckeldel i en stabil, decentraliserad och CO2-neutral energiförsörjning. Eftersom det är regionalt med korta leveranskedjor och närhet till konsumenten, erbjuder förnybar energi inom jordbruket mycket lovande.
– I framtiden kommer vi att erbjuda kunskap och information om detta ämne på årsbasis genom de två stora DLG-mässorna EuroTier och Agritechnica, säger Marcus Vagt och förklarar beslutet att inkludera energisektorn på Agritechnica.

Att föra samman bönder och tillverkare
I regionen, för regionen, nära konsumenten, så kan lantbruket ge ett värdefullt bidrag till att säkra en klimatvänlig energiförsörjning i framtiden. Detta öppnar nya utbuds- och marknadsföringsmöjligheter för jordbruket. På Agritechnica kan tillverkare från solcells-, ellagrings- och vindkraftssektorerna knyta nya kontakter med beslutsfattare från en kvalificerad professionell målgrupp med årtionden av erfarenhet av förnybar energi.

Agritechnica – Grön produktivitet
Nya koncept och banbrytande innovationer säkerställer jordbrukets produktivitet och skyddar natur och miljö. Under det vägledande temat “Grön produktivitet” kommer Agritechnica att vara forumet för framtida frågor inom jordbruket senare i år. Besökare runt om i världen kommer att möta nyckelspelare och game changers inom internationell jordbruksteknologi. Alla globalt verksamma jordbruksmaskinföretag är representerade på Agritechnicas lokal i Hannover. Agritechnica erbjuder det mest omfattande och varierande mässprogrammet för internationell åker- och växtodling, och presenterar hela sortimentet av jordbruksmaskiner, från växtskyddssprutor till drönare, från traktorer till autonoma utrustningssystem och från skördetröskor till digitala hjälpsystem.

 

Relaterade artiklar