ANNONS

Enkel flytspridning utan packning

Danska Agrometer har tagit fram en ny maskin för flytgödselspridning med slang som kraftigt reducerar arbetet vid såväl spridning som vid förflyttning till nytt fält.
Det är en bogserad maskin med tolv meter brett myllningsaggregat och en stor trumma som pumpslangen rullas upp på.
Dessutom finns en styrarm som leder pumpslangen från marken och till trumman. Styrarmen kan vinklas ut åt höger eller vänster om maskinen varför föraren kan köra fram och åter längs ett fält utan problem. I ena riktningen lägger maskinen ut slang medan man kör och i den andra riktningen rullas slangen upp.
Maskinen heter Agrometer SRS och har ett dragkraftsbehov om 92 kW (125 hk).
Den som behöver än större kapacitet har ett myllningsaggregat på 16,5 meter från Agrometer att välja på.
Precis som för tidigare system med pumpslangsspridning innebär Agrometer SRS att ekipaget i fält blir lättare än en konventionell flytgödseltunna. Fördelen med SRS är således att man slipper lägga ut pumpslangen separat före spridning samt slipper rulla upp den separat efteråt. Eftersom slangen på SRS hela tiden rullas ut och in från trumman på maskinen slipper man ha en lång slang som ska kasa över fältet efterhand som man kör.
Ett SRS system kräver givetvis att man har ett system som pumpar ut gödsel till fältet, antingen i form av nedgrävda ledningar från gödselbassängen eller att man kör ut gödsel med lastbil till en bufferttank vid fälttanken där en traktor pumpar gödseln vidare till Agrometer SRS.
I Sverige säljs Agrometer SRS av Kornbo Maskin i Staffanstorp.

Nytt praktiskt sätt att sprida gödsel utan tunga behållare i fält. Agrometer SRS får gödseln via en slang som efterhand som man kör rullas in och ut på en trumma.

Nytt praktiskt sätt att sprida gödsel utan tunga behållare i fält. Agrometer SRS får gödseln via en slang som efterhand som man kör rullas in och ut på en trumma.

Relaterade artiklar