ANNONS

Enklare vaccinering av kalvar

Boehringer Ingelheim lanserar vaccinen Bovalto Respi 2 i en ny endosförpackning, som gör det enklare att vaccinera kalvar i rättan tid. Den nye endosförpackningen är främst tänkt att användas i mindre besättningar.

Hittills har vaccinen Bovalto Respi 2 tillhandahållits i flerdosförpackningar, antingen till 5 eller 10 kalvar. I mindre besättningar, med få kalvar inom ett litet åldersintervall, kunde detta betyda, att det blev doser över, som då måste kasseras. Det kunde också resultera i, att kalvar i dessa besättningar fick gå ovaccinerade, intill det fanns kalvar nog till en ny vaccinationsrunda.

Med den nya endosförpackningen, som innehåller 5 individuella doser à 2 ml i glasflaskor, har det blivit möjligt att vaccinera enskilda kalvar åt gången – utan att något vaccin går till spillo. Samtidigt möjliggörs, att alla kalvar kan vaccineras vid den mest optimala tidpunkten i deras liv.

För bästa möjlig vaccinationseffekt
För att uppnå optimal effekt av vaccin mot luftvägspatogener hos kalvar, krävs det en viss flockimmunitet, vilken åstadkommes genom att vaccinera en tillräckligt stor andel av kalvarna. Bäst effekt ses om alla djuren vaccineras, och helst tidigt i deras liv, innan de utsätts för smitta.

Bovalto Respi 2 är godkänt för aktiv immunisering mot de två luftvägsvirusen bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) och bovint parainfluenza 3 virus (PI3V). Vaccinet tillhandahålles, utöver den nya endosförpackningen, också i förpackningar om 5 doser (10 ml) och 10 doser (20 ml).

Relaterade artiklar