ANNONS

Stora Enso konverterar pappersbruket i Uleåborg för produktion av förpackningskartong

Stora Enso har beslutat att investera cirka 350 MEUR i att konvertera pappersbruket i finska Uleåborg (Oulu) för förpackningstillverkning. Investeringen omfattar konvertering av pappersmaskin 7 för produktion av högkvalitativ nyfiberbaserad kraftliner, samt stängning av pappersmaskin 6 och arkningsanläggningen. Produktionen vid den konverterade maskinen beräknas vara igång i slutet av 2020.

– Konverteringen av Uleåborgs bruk skapar möjligheter för Stora Enso att ytterligare stärka sin position på den växande förpackningsmarknaden och innebär ett stort steg framåt i företagets transformation. Vi har beprövad erfarenhet av att driva stora konverteringsprojekt på ett framgångsrikt sätt, då vi redan har konverterat en pappersmaskin vid bruket i Varkaus för produktion av kraftliner, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Kraftliner används ofta inom förpackningssegment som kräver hög styrka, kvalitet och renhet, såsom livsmedel, frukt och grönsaker, samt tunga gods. Produktionen kommer att rikta sig till globala exportmarknader.

– Ekonomisk tillväxt, hållbarhet och livsmedelssäkerhet är några av de främsta drivkrafterna på förpackningsmarknaden. Konverteringen ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder en innovativ kraftlinerprodukt med högpresterande egenskaper i form av styrka, tryckbarhet och livsmedelssäkerhet, säger Gilles van Nieuwenhuyzen, chef för Stora Ensos division Packaging Solutions.

För att ytterligare transformera Stora Enso från verksamhet med låg och minskande EBITDA till verksamhet med ökande och högre lönsamhet kommer koncernen att investera cirka 350 MEUR i konverteringen under 2019–2022. Det ökar koncernens tidigare beräknade investeringar för 2019 från 540–590 MEUR till 610–660 MEUR. Marknadsvillkoren för träfritt bestruket papper har försämrats ytterligare, varför Stora Enso måste påskynda sin transformationstakt genom att öka investeringarna jämfört med tidigare beräkningar. Efter konverteringen förväntas EBITDA-marginalen för Uleåborgs bruk öka med 15–20 procentenheter när kraftlinermaskinen körs med full kapacitet, cirka fyra år efter starten. Vid fullt uppnådd kapacitet beräknas investeringen motsvara målet för divisionen Packaging Solutions operativa rörelsemarginal på 20 %.

Investeringen omfattar en ny produktionslinje i världsklass för nyfiberbaserad kraftliner (både brun och vit) med en årlig kapacitet på 450 000 ton, modifiering av massabruket och torkmaskinen för att producera oblekt brun massa, samt investeringar för att öka brukets miljöresultat. Projektet inleds med markarbeten under sommaren 2019 och runt 200 underleverantörer kommer att arbeta vid Uleåborgs bruk under projektets gång.

Det konverterade bruket kommer att anställa cirka 180 medarbetare. Virkeskonsumtionen vid bruket kommer att öka med 0,5 miljoner m3 till 2,4 miljoner m3 per år. Virket kommer huvudsakligen att köpas in från privata skogsägare i norra Finland.

Som ett resultat av de fackliga förhandlingar som inleddes den 25 mars 2019 kommer 365 personer att sägas upp permanent. Den tidigare beräkningen av det högsta antalet uppsägningar var 400 personer. Uppsägningarna kommer främst att ske i slutet av 2020, när Uleåborgs bruk slutar att tillverka träfritt bestruket papper. Stora Enso kommer att erbjuda stöd till de personer som inte behåller sin anställning på Uleåborgs bruk efter konverteringen. Högst 20 % av uppsägningarna kan hanteras genom pensionsavtal.

– Vi kommer att ha ett nära samarbete med Stora Ensos övriga anläggningar, Uleåborgs stad och andra intressenter för att underlätta för dem som inte har kvar sin anställning inom den nya organisationen att få annat arbete. Det inkluderar såväl omställningssatsningar som utbildningar individuellt och i grupp för återanställning. Vi kommer även att erbjuda ekonomiskt stöd till medarbetare som startar eget företag, säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos division Paper.

Stora Enso kommer att redovisa en kostnad på 31 MEUR som en jämförelsestörande post, hänförlig till uppsägningar, omstruktureringskostnader, nedskrivningar av anläggningstillgångar samt återföring av nedskrivningar, av vilka 7 MEUR kommer att bokföras under andra kvartalet 2019 och 24 MEUR under de följande fem kvartalen. De omstruktureringsrelaterade kostnaderna får en kassaeffekt på cirka 19 MEUR när pappersproduktionen vid bruket upphör.

Den nuvarande årliga kapaciteten för Uleåborgs bruk är 1 080 000 ton träfritt bestruket papper. Användningsområden för träfritt bestruket papper omfattar exempelvis högkvalitativt reklam- och journalpapper. Papperstillverkningen förväntas pågå fram till slutet av september 2020.

Relaterade artiklar