ANNONS

Entreprenadmässa i Göteborg 2018

Förra årets entreprenadmässa i Göteborg blev en stor succé. Många utställare, fullt med folk och det gjordes många affärer. Nu återvänder Entreprenad Live men till ny plats.

Mässan 6-8 september 2018 arrangeras på Säve Depå vid Säve Flygplats som ligger bara en kilometer från det tidigare mässområdet på Stora Holm.

– Vi vill kunna erbjuda både utställarna och besökarna en ännu bättre mässupplevelse. På Säve depå slipper vi bussa besökarna från och till parkeringen, markförhållandena är bättre och det är lättare för utställarna att köra in stora maskiner, säger projektledaren Hans-Erik Kristensson.

Säve Flygplats ägs i dag av Serneke. Det är ett stort område där den kvarvarande flygverksamheten i from av ambulans, polis, sjöräddning samt privatflyget bara upptar en mindre del av markytan.

– Vi vill kunna utveckla de delar av området som inte inkräktar på flygverksamheten till andra stadigvarande verksamheter där mycket av vårt fokus ligger på just motorverksamhet men också för tillfälliga evenemang och mässor, säger Krister Johansson VD för Serneke Fastighet AB.

– Vi tycker därför det är mycket glädjande att Entreprenad Live, som verkar för många av våra underentreprenörer, valt att arrangera nästa års mässa på Säve Depå.

Västsverige har haft högkonjunktur inom entreprenadsektorn i flera år. Stora offentliga investeringar som Västlänken, Västsvenska paketet, privata investeringar och Göteborgs 400-års jubileum kommer att fortsätta skjuta på konjunkturen i många år framöver.

– Entreprenad Lives koncept är att arrangera regionala mässor nära kunderna. Våra undersökningar visar att bara några få procent av besökarna på Entreprenad Live överhuvudtaget besöker någon annan mässa, det är därför viktigt att vara på plats, säger Hans-Erik Kristensson.

– Den stora efterfrågan på entreprenadtjänster i Västsverige och den goda försäljningen förra året gör oss övertygade om att 2018 års mässa kommer att bli en minst lika stor succé – nu på Säve Depå.

Relaterade artiklar