ANNONS

ESG-bevis för krediter, men behövs de?

Flera rådgivningsföretag och redovisningsbyråer har tagit fram koncept för att göra så kallade ESG-bevis till lantbrukare. Det är dokumentation som visar att verksamheten bedrivs på ett för klimat och miljö hållbart sätt.
Som vi rapporterade om i Lantbrukssnytt webb TV den 17 november kommer bankerna tvingas ställa krav på sina kunder när det gäller krediter enligt nya EU-regler där hänsyn ska tas till att investeringen är bra för klimat och miljö och även vara bra för arbetsmiljön på företaget.
Se det inslaget här.
Men tillämpningen av de nya ESG-reglerna är ännu bara i sin linda och frågan är om lantbrukare ska behöva betala stora belopp till konsulter för att få denna dokumentation eller det räcker att på ett enklare sätt redovisa för banken inför varje tillfälle verksamheten behöver krediter?
ESG står för Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (ledning) och det är ett verktyg för att företagsledare ska få en bild av sin verksamhet inom dessa tre områden.

Relaterade artiklar