ANNONS

EU ökar exporten av lantbruksprodukter

Under det första halvåret 2020 exporterade EU-länderna jordbruksprodukter och livsmedel till ett sammanlagt värde av 90,2 miljarder euro. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med det första halvåret 2019, rapporterar EU-kommissionen.
Under samma period importerade EU motsvarande matvaror till ett värde av 62,7 miljarder euro, en ökning med 2,4 procent. Därmed steg handelsöverskottet för jordbruksprodukter till 27,4 miljarder euro. Det motsvarar en ökning med 3,0 procent.

Det var framför allt Kina som byggde ut sin import av EU-produkter. Under det första halvåret 2020 ökade livsmedelsexporten till Kina med 2,23 miljarder euro. På en andraplats noteras Saudiarabien som ökade sin matexport från EU med 484 miljoner euro.

EU noterade också mindre bakslag. Exporten av livsmedel från EU till Storbritannien minskade mellan januari och juni med -521 miljoner euro, till USA (-440 miljoner euro) och till Hongkong (-245 miljoner euro).

Stigande exportvärden noteras bland annat för vete, griskött, foderspannmål, djurfoder och babymat. Däremot minskade exporten av viner, starka alkoholdrycker, likörer samt obehandlade djurhudar.

Importvärdet för produkter från Indonesien steg med 574 miljoner euro, från Kanada med 535 miljoner euro, från Brasilien med 496 miljoner euro och från Turkiet med 364 miljoner euro.

Omvänt minskade importen från Storbritannien med -863 miljoner euro, från Ukraina med -328 miljoner euro och från USA med -304 miljoner euro. Importvärdet ökade snabbast för färska och torkade tropiska frukter och oljefrö.

Det rapporterar Landsbygdens Folk

Relaterade artiklar