ANNONS

EU överväger interventionspris på griskött

EU kommissionen hade i går måndag möte angående den pressade grisnäringen i Europa. Det var Polens lantbrukskommissionär Janusz Wojciechowski som kallat till mötet. Idén är att EU stödköper griskött till en förutbestämd lägstanivå för att på så sätt begränsa utbudet på marknaden och få upp priset.
Men det är inte alla grisproducenter som tycker det är en bra idé. Tilltaget räddar de sämre producenterna i EU men är antagligen bara en nackdel för de effektiva. Det blir en snabb och kort fördel med prisuppgång men som får negativa effekter i takt med att intervnetionslagret ska lösas upp framöver. Effektiva producenter med mindre kostnader än snittet per producerat kg griskött tjänar troligtvis i långa loppet på att politikerna håller fingrarna borta. Det framkommer från ett uttalande från de danska svinproducenterna.

Relaterade artiklar