ANNONS

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige.

Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

– Det är viktigt att vi för en dialog – på olika nivåer – kring allt det svenskt lantbruk redan gör för den gröna omställningen. Kolinlagring i gräsmarker är en viktig del, som också förutsätter att det finns betande djur, säger Palle Borgström LRF:s ordförande.

Wolfgang Burtscheroch Palle Borgström kommer även att samtala om:

Klimatförändring och åtgärder för bland annat torka.
Nya perioden för CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik) och konsekvenser för olika typer av jordbrukare i Sverige.
Skogsbrukets roll för svenska lantbrukare.
Vilda djur, påverkan på grödor och boskap.
Mat- och energitrygghet.
“Framtidens jordbruk” och kooperativa modellen.
”Det är viktigt att EU-kommissionen ser vad som kan åstadkommas inom lantbruket via frivillighet och med ett starkt kundfokus. EU behöver inte ta fram lagar och regler som bromsar den positiva utvecklingen med bra djurhållning, låg antibiotikaanvändning och lägre klimatavtryck. Tvärtom är det nu tillfället finns för att stimulera den gröna omställningen, säger Palle Borgström LRF:s ordförande.”
Fakta om Wolfgang Burtscher
Generaldirektör Wolfgang Burtscher ansvarar för att den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) mål uppnås, om bland annat en tryggad livsmedelsförsörjning, livskraftig landsbygd och skälig inkomst för lantbrukarna.

Relaterade artiklar