ANNONS

Europeiskt forskningssamarbete för mjölknäringen

Stiftelsen Lantbruksforskning blir Sveriges representant i ett europeiskt samarbete för forskning och kunskapsspridning inom mjölkproduktion. Genom samarbetet vill länderna som deltar maximera effekten av de pengar som avsätts till tillämpad forskning.
Samarbetsorganet ECIP, European Cattle Innovation Partnership, omfattar med Stiftelsen Lantbruksforskning som senaste tillskott, sju länder; Danmark, Frankrike, Israel, Nederländerna, Nordirland, Storbritannien och Sverige.
Samarbetets mål är att få ut mesta möjliga nytta av den forskning som finansieras genom att sprida kunskap, behovsinventera, samordna och samfinansiera forskning.
– Vi måste undvika dubbelarbete inom forskningen i olika länder. Stiftelsen Lantbruksforskning förvaltar näringens pengar och ser till att de används effektivt. Genom ECIP får vi en bra insyn i vilken tillämpad forskning som redan bedrivs i olika länder och kan få uppväxling och bättre nytta för investerade pengar, säger Linda Segerblom, tillförordnad forskningschef för Stiftelsen Lantbruksforskning.
De utmaningar som mjölkproducenter står inför är många gånger samma från land till land.
Rickard Holland, mjölkproducent i England och ordförande i ECIP, såg för några år sedan en möjlighet för de europeiska länderna att bättre koordinera sina insatser och samarbeta kring gränsöverskridande nyckelfrågor.
– Vi måste samarbeta för att vara effektiva. Nu har vi ett organ som överblickar flera länders mjölkforskning och vi kan gemensamt komma överens om vart pengar får bäst utväxling, säger Rickard Holland, ordförande i ECIP.
Rickard Holland hoppas även på tillskott från EU-medel.
– Inom EU uppmuntrar man den här typen av samarbeten som minskar klyftan mellan forskning och lantbrukets användande av ny kunskap. Chanserna är därmed goda att vi kan ta del av europeiska medel för forskning och kunskapsöverföring.

Relaterade artiklar