ANNONS

För exakt kvävegiva

Trimbles nya handsensor riktar man bara mot grödan och vips får man i displayen uppgift om grödans klorofyllhalt. Genom att först göra en mätning på en plats där grödan inte verkar ha behov av mer kväve kan man därefter se skillnader i fältet och kompletteringsgödsla endast där det behövs. Utrustningen heter GreenSeeker och arbetar, presis som Yaras N-sensor, med infrarött ljus. Utrustningen kostar cirak 4 500 svenska kronor. GreenSeeker-d9d97508ed97fcf6

Relaterade artiklar