ANNONS

Exaktare gödselspridare från Bredal

Bredal A/S investerar i en ny anläggning för test av kalk- och mineralgödselspridare. Det nya testcentret blir på 3.000 kvadratmeter, och det första spadtaget togs i augusti månad. Det kommer att utrustas med den senaste teknologin, och är ett viktigt led i Bredals framtida produktutveckling, samt i rådgivningen av lantbrukare om optimal spridning av olika gödselkvaliteter.

 

Bredal bygger nytt testcenter på 3.000 m2 bredvid verksamhetens huvudkontor i Vejle i södra Danmark. Själva testhallen får en bredd på 70 meter, och därmed finns det plats för att testa spridningsbilden även på de största mineralgödselspridarna, samt kommande produktgenerationer.

 

Investeringen är på ett tvåsiffrigt miljonbelopp i danska kronor, och testcentret blir det modernaste i branschen och bland de största i sitt slag. Det förväntas vara klart för användning till sommaren 2019.

 

– Vi har fått möjlighet att utveckla den mest moderna testanläggningen inom lantbruksområdet, och det rustar oss bra för framtiden, säger Anders Buhl, direktör på Bredal.

 

Största och mest avancerade

Själva testytan blir ett stort galler på 70 x 40 meter med möjlighet till en framtida utbyggnad på 2 x 6 meter på bredden, så att man uppnår en total spridningsbredd på totalt 82 meter. Spridningsytan indelas i ett antal små zoner, där gödningen samlas upp i testbackar. Insamlingen och vägningen blir mycket noggrann, och sker helt automatiskt. Utifrån mätdata görs bland annat 3-dimensionella databilder av spridningsmönster. Testutrustningen blir marknadens mest avancerade och utvecklas i tätt samarbete med externa experter.

 

Testfaciliteterna ska användas till att löpande testa spridningsbilden för olika mineralgödseltyper, till slutprovning av nya mineralgödselspridare, och till prototyper vid utveckling av nya kalk- och mineralgödselspridare.

 

– Målet är att ge bästa möjliga rådgivning till lantbrukarna, så de kan optimera spridningen av olika gödseltyper och kvaliteter, samt skapa ramarna för utveckling av nya generationer av våra kalk- och mineralgödselspridare, säger Anders Buhl, direktör på Bredal.

 

– På Bredal arbetar vi hela tiden med att öka kvaliteten på spridningen av speciellt mineralgödsel och kalk, men också av salt och andra material, understryker Anders Buhl. Då gödselkvaliteterna förändras över tid, finns det behov av löpande tester, så vi kan förmedla den senaste kunskapen om spridningstabeller och inställningar för våra spridare till kunderna.

 

Stora spridningsbilder

Med en testbredd på 70 meter, med utbyggnadsmöjligheter, är den nya testhallen framtidssäkrad. Det finns plats att testa dagens mineralgödselspridare, som sprider upp till 48 meter, och det blir plats att testa spridningsbilden på framtidens generationer med ännu större spridningsbredder. Försöken sker i ”full skala”, och därmed slipper Bredal göra datasimuleringar, som kan ge större osäkerhet, speciellt vid spridning med stora arbetsbredder.

 

– Vi vill stärka Bredals redan starka position på spridarmarknaden, och med dessa nya testfaciliteter tar vi ett viktigt steg. Vi kan testa olika material mera effektivt, och samtidigt får vi ett starkt verktyg för vår produktutveckling, avslutar direktör Anders Buhl på Bredal.

Relaterade artiklar