ANNONS

Exaktare växtskydd med BBLeep

Växtskyddsteknikspecialistföretaget Brdr. Toft i Danmark erbjuder nu PWM-teknik från nederländska BBLeap i Sverige och i Danmark.

På traditionella växtskyddssprutor kommer en förändring i hastighet och/eller dosering att orsaka en förändring av spruttrycket. En förändring av trycket innebär en förändring av droppstorleken och därmed en förändring av driftpotentialen samt penetration och aplicering.
Ett konstant spruttryck är därför en förutsättning för jämn sprutning.

Vid start och stopp på vändtegen och när hastigheten ändras kan traditionella sprutor inte anpassa spruttrycket tillräckligt snabbt, varför du upplever över- eller underdosering. Och detsamma gäller vid kurvtagning, där bommen har olika periferihastighet på insidan och utsidan, men traditionellt sett samma spruttryck, alltså en kraftig överdos på insidan och en kraftig underdosering på utsidan.

Nederländska BBLeap har satt sig för att lösa dessa problem med ny teknik. Grundarna och utvecklarna på BBLeap har många års erfarenhet av sprutteknik och de första systemen har nu varit i drift i mer än tre säsonger på olika sprutor (bland annat eftermonterade på befintliga sprutor från Amazone, Dammann, Fendt, Agrifac, Hardi och KWH) , främst i Benelux och Australien.

Med BBLeap-systemet får du alltid den perfekta fördelningen från munstycket, alltid rätt dosering, både vid start, stopp, hastighetsändringar och kurvtagning, samt alltid en korrekt och enhetlig droppstorlek. Kort sagt, alltid perfekt sprutning.

Pulserande munstycken
LeapBox från BBLeap är ett PWM-system (Pulse Width Modulation) som består av en ISObus-styrning och magnetventiler på varje enskild munstyckshållare.
Magnetventilen öppnar och stänger 100 gånger per sekund (100 Hz) på varje enskilt munstycke, vilket pulserar ut vätskan ur munstycket. Genom att ändra öppnings-/stängningsfrekvensen kan man ändra mängden vätska även om spraytrycket och därmed droppstorleken hålls helt konstant.

Andra PWM-system körs helt enkelt på 10 eller 20 Hz. LeapBox är alltså 5-10 gånger snabbare än andra system, vilket innebär blixtsnabba hastighetsändringar. Faktiskt så snabbt att varje munstycke kan få en ny dosering var 10:e cm, även vid hög hastighet framåt (30 km/h). Det betyder i vissa grödor som t.ex kål eller sallad, att man kan ha individuell dosering på växtnivå! eller i fruktträd nära individuell dosering nära fruktnivå.
Variabel dosering kan vara på hela bommen, en grupp munstycken eller på en enstaka munstycksnivå.

Med 100 Hz-tekniken blir det aldrig ”glidning” i doseringen och pulseringen är så snabb att man inte ser någon effekt på sprayduschen, som man vet från lågfrekventa systemen.

På grund av den höga frekvensen och systemets konstruktion är det möjligt att dosera i intervallet 0-100 % av munstyckets prestanda, där lågfrekventa system upplever glidningar i doseringen om doseringen faller under typiskt 35-45 %. av munstyckets prestanda.

I praktiken innebär det att man med ett munstycke kan dosera från runt 0 ltr/ha till t.ex. 300 ltr/ha, och givetvis med konstant droppstorlek, så att byta munstycken är helt onödigt.

Systemet kan hantera upp till 200 munstycken. Det är med 25 cm munstycksavstånd är den största bombredden 50 meter. Det går även att ha 2 munstycken på varje ställe, så att man kan växla mellan dessa två (A/B linjebyte).

Enkel hantering och enkel konstruktion
Med LeapBox-systemet förenklas sprutningen avsevärt; du behöver bara göra två val för en perfekt spray; 1) välj droppstorlek och 2) välj dosering.
LeapBox känner till egenskaperna hos ditt munstycke, så datorn bestämmer och bibehåller spruttrycket för önskad droppstorlek, och pulsationsfrekvensen bestämmer därefter doseringen. Så enkelt är det att göra en perfekt spray.

Hårdvaran är mycket enkel att lägga till en standardspruta med högtrycksbomcirkulation;
En magnetventil är monterad på varje munstyckshållare istället för det befintliga droppstoppet. För vart fjärde munstycke monteras en bommodul som kopplas till de fyra magnetventilerna med fyra lösa kablar. De enskilda bommodulerna ansluts med canbus-kablar.
”Hjärnan” LeapCore är monterad centralt på sprutan och kopplas till bommodulerna på bom, styr- och masterventil samt flödesmätare och slutligen ISObus-terminalen i traktorn. LeapBox-systemet är designat med en kraftfull strömförsörjning och vid behov ett eget batteri, så att det alltid finns ett överskott av kraft för att pulsera de många magnetventilerna på breda bommar.

Har du några kablar och magnetventiler samt en bommodul i lager kan du enkelt serva hårdvaran själv om du svänger ut bomänden i lästaket.

LeapBoxen är alltid online så att uppdateringar och support kan ske via fjärrsupport, och allokeringsfiler och applicerade filer kan skickas via portalen.

Modulär och framtidssäker
LeapBox kan växa med din utveckling. Du kan börja smått med perfekt sprutning, dvs. perfekt fördelning från munstycket, alltid rätt dosering, både vid start, stopp, hastighetsändringar och kurvtagning, samt alltid en korrekt och jämn droppstorlek.
Sedan kan du lägga till variabel tilldelning på munstycksnivå, vilket är perfekt för t.ex. punktsprutning och arbete med exakta tilldelningskort.
Om du vill arbeta med stor precision på dina uppdragskort stöter de flesta terminaler på begränsningar. Du kan lägga till LeapCat till systemet, som kan hantera stora mängder data, så att du kan göra variabel allokering på enstaka munstycksnivå.

Nästa steg kan vara att lägga till kamera- eller sensorteknik, kemikalieinjektion eller liknande.
BBLeap utvecklar kontinuerligt sina egna system och integrerar även 3:e parts system som t.ex. Augmenta kamera, Yara sensor etc. Systemet kan därmed byggas ut många år in i framtiden.

LeapBox-systemet erbjuds fabriksmonterat på Bargam-, CHD- och KWH-sprutor, som importeras av Brdr. Toft – Sprutspecialisten, men kan även eftermonteras till de flesta andra spruttillverkare.

Relaterade artiklar