ANNONS

Extremt lönsam fodertillverkning

Att producera färdigfoder ser ut att vara rena guldgruvan i dag. Råvarupriserna har fallit rejält medan priset på foder är i stort sett det samma som för ett halvår sedan.

Det finns naturligtvis många komponenter i en foderblandning och priset på mineraler och additiv är inte lätt att få kontroll över. Under det senaste året påverkas foderproduktionen även kostnadsmässigt negativt av ränteuppgången och i viss mån av att löneavtalen ökade med drygt 3 procent i år.
Men några stora poster i foderproduktionen går det att bena ut med stor exakthet och det är priset på foderspannmål, soja och el.
I mars i år kostade fodervete 2:80 kronor per kg, soja 5:86 kronor per kg och elektricitet 80 öre per kWh.
I dag är priserna 2:18 kronor per kg, 5:16 kronor per kg respektive 20 öre per kWh.
Det har således minskat med 22,1, 11,9 respektive 75 procent.
Under samma period har som exempel ett slaktsvinsfoder gått från 4:03 till 3:79 kronor per kg. Det är en minskning med endast 5,9 procent.
Nu står det ju var och en animalieproducent fritt att producera sitt eget foder, och mot bakgrund av ovan siffror är kanske det något att fundera på under vintern.

Relaterade artiklar