ANNONS

Få kontroll över nästa års foder med digitala verktyg

Digitala verktyg kan vara till hjälp för att skapa en realistisk foderbudget och minska kostnaderna inför nästa års produktion och inköp av foder till kor. Du kan också beräkna olika scenarier för hur du bör närma dig utfodringen under det kommande året.

Med en sommar som varit präglad av först torka, sol och sen riklig med regn i Sverige har årets skörd varit svår att förutsäga. Nu har de flesta lantbrukare möjlighet att utvärdera läget, vilket gör det till rätt tidpunkt att planera inköp och produktion av foder för nästa år.

En idé är att aktivt använda digitala verktyg för att hantera fodret under 2024.

Inom nötkreatursprogrammet DMS är det särskilt modulerna Prognos, Foderbudget och Produktionsbudget som man med fördel kan använda för detta ändamål. Det finns även andra digitala verktyg som kan vara till nytta.

Det finns särskilt tre skäl till varför det är en bra idé att använda digitala verktyg när du planerar nästa års produktion och foderinköp.

Ger en realistisk foderbudget
De digitala verktygen kan ge dig en klar bild av hur mycket gräs du har skördat i år och hur mycket gräs och majs du kan förvänta dig att skörda resten av säsongen. Du kan också få en aktuell uppskattning av hur mycket kraftfoder du har kvar på lagret. Med detta som grund kan du skapa en mycket mer realistisk foderbudget för nästa år än om du skulle göra en uppskattning för hand.

Foderbudgeten kan direkt integreras i företagets totala budget för 2024, vilket är fördelaktigt då du får en överblick över nästa års kostnader. Det kan vara till nytta om du till exempel behöver diskutera med kreditgivare eller andra under de kommande månaderna.

Beräknar olika scenarier
Vad är dina planer för nästa år? Hur mycket foder behöver du? Och hur kan du säkerställa att utfodringen är så optimal som möjligt för både djuren och ekonomin? Alternativen är många och det finns inte alltid ett rätt svar. Speciellt inte efter en ovanligt omvälvande sommar där rutinen har varit långt ifrån konstant. Här kan du med digitala verktyg skapa scenariobaserade beräkningar som du kan använda som grund för att fatta rätt beslut.

Scenarierna behöver inte bara involvera utfodringen, utan kan även inkludera prognoser för mjölkproduktion, försäljning och storleken på din djurbesättning. Det ger dig möjlighet att avgöra om till exempel en minskning av djurbesättningen kan leda till tillräckliga besparingar på foderinköp för att påverka resultatet positivt. Eller om det finns andra alternativa lösningar som är meningsfulla för verksamheten nästa år.

Minskar foderkostnaderna
Det är lättare att förhandla fram bra priser med grovfoderleverantörer när du köper 300 ton sojamjöl för hela nästa år jämfört med att köpa mindre lass varje vecka. Det kräver dock att du har en exakt översikt över ditt foderbehov. Här kan digitala verktyg ge dig information för att kunna köpa foder i större mängder och därmed få rabatt, vilket i sin tur sänker kostnaderna.

Genom att köpa större mängder undviker du också risken att stå utan foder om du plötsligt har ett extra behov på grund av till exempel fler kalvar. En sådan brist på foder kan i sista hand påverka djurens välbefinnande, mjölkproduktion och i förlängningen dina inkomster.

Erfarenheter, åsikter och magkänsla är bra när du planerar ditt arbete i vardagen. Men konkreta siffror och data ger en bättre grund för att driva verksamheten på lång sikt. Det gäller även när det handlar om att hantera foder till kor.

Relaterade artiklar