ANNONS

Få utnyttjar teknik för precisionsodling

En ny undersökning visar att en majoritet av svenska lantbrukare tror att teknologier för precisionsodling kommer förändra lantbruket i hög eller mycket hög grad de kommande fem åren, och att denna digitalisering är avgörande för det svenska lantbrukets existens på lång sikt. Samtidigt gör historiskt stora utmaningar svenska lantbrukare tveksamma till att investera i precisionsteknologier och produkter.

– Närmare hälften av de lantbrukare som är bekanta med tekniska lösningar inom precisionsodling, men inte använder det, tror att precisionsteknologier kommer vara viktiga eller mycket viktiga för företaget i framtiden. Men med tanke på hur situationen ser ut i dagsläget finns ingen riskvillighet för sådana investeringar, även om det kan vara just de investeringarna som krävs för att klara utmaningarna, säger Robert Racz, chef för Agricultural Solutions, BASF Nordics.

I en undersökning som undersökningsföretaget Aspecto genomfört på uppdrag av BASF med 212 lantbrukare i Sverige och 230 lantbrukare i Danmark svarar 67 procent av de svenska deltagarna att ny teknologi kommer förändra lantbruket i hög eller mycket hög grad. Undersökningen visar samtidigt att endast 36 procent av de svenska lantbrukarna använder teknik inom precisionsodling.

– En del lantbrukare har redan tagit till sig ny teknik som GPS-kontroll, drönare, satelliter och kameror. Den utvecklingen behöver fortsätta eftersom sektorn står inför stora utmaningar såsom högre kostnader, brist på arbetskraft, strängare lagstiftning och kommande krav på CO2-utsläpp.

– Precisionsodling kan göra positiv skillnad på kort sikt och resultaten är tydliga – de ger redan bättre markhantering, bättre sådd, effektivare gödsling, och inom kort bättre bekämpningsmedelsbehandlingar. I detta ljus kommer precisionstekniken inom just lantbruket att spela en allt större roll, då det blir avgörande att kunna behandla jorden med precis vad den behöver, samt bespruta och gödsla mindre. Precisionsodling kommer också att göra det möjligt att initiera CO2-förbättringar där det är vettigt.

Undersökningen är en del av den globala kampanjen Biggest Job On Earth som BASF driver med hjälp av ett stort antal svenska och danska lantbrukare, och som har som syfte att inspirera, engagera och samtidigt uppmärksamma lantbrukarnas arbete, avgörande roll i samhället och utmaningarna de ställs inför.

– Den svenska regeringen har börjat inse vilken avgörande betydelse lantbrukarna har för Sverige och att de utgör det första ledet i hela livsmedelssektorn, inte minst utifrån ett strategiskt perspektiv med självförsörjning och krisberedskap i åtanke. Men när sektorn nu står inför större utmaningar och mer press än någonsin behövs mer stöd, både ekonomiskt och när det kommer till att se över lagstiftning.

Relaterade artiklar