ANNONS

Fågelinfluensa upptäckt hos tamfåglar

Årets först fall av fågelinfluensa på svensk mark har upptäckts i Skaraborg. Det rör sig om mindre hobbyhönshållning. De flesta djuren dog av smittan och övriga har avlivats.

Under torsdagen fick Jordbruksverket bekräftat att det rörde sig om fågelinfluensa i den mindre besättningen. Det kommer inte som någon överraskning för myndigheterna att man nu börjat att se fall hos tamfåglarna.
– Det är extra viktigt att man som djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker sina hygienrutiner och beaktar de regler som gäller i högriskområdena, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Redan den 16 november beslutade Jordbruksverket att upprätta hela södra Sverige som ett högriskområde för fågelinfluensa för att skydda de svenska besättningarna. Beslutet baserades på lägesbedömningar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
– Fågelinfluensasäsongen har hittills varit lugnare än förväntat, men vi ser en liten ökning bland vilda fåglar och att virus förekommer bland vilda fåglar i stora delar i högriskområdet och nu alltså även det första fallet på tamfjäderfä, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

Relaterade artiklar