ANNONS

Fem-punktsprogram för ökat resultat i mjölkproduktionen

Den 2:a och 3:e september håller danska LMO möte i Viborg respektive Søften för danska mjölkproducenter som behöver hjälp och råd för att klara den nu rådande mjölkkrisen.
Den svaga lönsamheten i mjölkproduktionen är inget svenskt fenomen utan drabbar hela världens mjölkproducenter mer eller mindre.
LMO anger fem viktiga punkter att se över för att förbättra situationen på gården.

– Få kontroll över ekonomin
– Revidera likviditetsbudgeten
– Anpassa foderstaten
– Anpassa växtodlingsplanen
– Sälj kvigor

Punkterna kan anses självklara, men det är inte ovanligt att man i tuffa tider skjuter på tunga administrativa arbeten som exempelvis ekonomin. Men det är viktigt att man ser över resultatet och får klart för sig exakt var man står. Hur mycket måste kostnaderna minska eller intäkterna öka för att det ska bli plus minus noll, eller helst vinst.
Likviditetsplanen bör sträcka sig minst ett år framåt, helst längre och ha några alternativ beroende på mjölkpris. Har man en tydlig kan man kontakta banken i god tid och utsikterna till nya krediter ökar.
På fodersidan kan man göra mycket och det gäller att producera grovfoder och kraftfoder till minsta möjliga kostnad och därmed måste växtodlingsplanen ses över så att fälten utnyttjas på bästa sätt i förhållande till mjölkproduktionen.
Kvigor producerar inget, men kostar ändå pengar. Flera länder i Europa har ökat sin produktion av mjölk sedan kvoterna avskaffades och som exempel är det bra priser på mjölkraskvigor i Storbritannien och Tyskland just nu. Sälj kvigor uppmanar LMO.
LMO-mötet är kostnadsfritt för medlemmar. Osäkert hur de hanterar en och annan svensk åhörare som vill ha nya, kanske mer internationella tips.

Relaterade artiklar