ANNONS

FendtONE offboard tillgänglig med full funktionalitet

Lantbrukarna lägger allt mer tid på att planera, organisera och dokumentera sitt arbete. FendtONE offboard är en digital lösning för enkel, driftsspecifik arbetsorganisation och dokumentation och kompletterar FendtONEs inbyggda förararbetsstation. FendtONE offboard kommer nu att rullas ut och ny funktionalitet kommer att läggas till kontinuerligt baserat på nuvarande och framtida kundbehov.

Jordbruksgårdar är alla inrättade lite olika. Resultatet: olika utmaningar och kostnadsdrivare. Medan mindre gårdar kan behöva lägga mer tid på arbetsplanering och dokumentation, kan en gård med många anställda lägga mer tid på arbetsplanering. I tider av kompetensbrist, lagliga restriktioner och snäva skördefönster måste bönderna använda sin tid så effektivt som möjligt.

Stigande kostnader för bränsle, konstgödsel och kemikalier samt arbetskraft är en börda för gårdar världen över. I genomsnitt går 45 procent av arbetstiden på en åkergård åt att vara produktiv i en maskin och 15 procent går åt till maskinunderhåll och skötsel (källa: Betriebsdatenauswertung BB Göttingen). Det ger 60 procent av arbetstiden för maskinrelaterat arbete.

Resterande 40 procent av arbetstiden tas i huvudsak upp av organisatoriska aktiviteter som markskötsel, planering av jobb med maskiner, arbetsinsats och arbetsdokumentation. Det är precis där FendtONE offboard ger support och kan minska den tid som spenderas på dessa uppgifter med enkla lösningar.
När tiden är mogen måste bönderna maximera tillgängliga väderfönster. Lång förberedelsetid kostar värdefull tid som skulle spenderas bättre på fältet. Med FendtONE kan alla resurser skapas innan säsongen börjar, vilket gör jobbskapandet under säsongen mycket snabbare. Området “Team” registrerar alla anställda på gården. Där kan varje person tilldelas en specifik roll. Fast anställda kan till exempel skapa jobb, men det är inte fallet för tillfälligt anställda eller praktikanter. Traktorer, redskap och självgående maskiner lagras tydligt med sina uppgifter i området “Maskiner”. Gårdsförnödenheter som gödningsmedel och kemikalier kan planeras i förväg. Denna förberedelse underlättar tilldelningen av jobb och sparar tid i början av säsongen.

Fältgränser och väglinjer kan också lagras redo att skickas till önskad maskin på ett ögonblick, vilket säkerställer maximal prestanda för kombinationen från första ögonblicket i fältet. Dessa gränser och väglinjer kan kontrolleras i förväg i FendtONE offboard och sedan skickas direkt till maskinen via mobilradio. På så sätt bearbetas fälten exakt och effektivt utifrån enhetliga stamdata, oavsett maskin. Om jordbrukare använder smarta tekniker som Fendt Guide, Section Control (SC) eller Variable Rate Control (VRC), minskar detta samtidigt förbrukningen av jordbruksresurser och ökar den ekonomiska effektiviteten. Dessa lösningar kommer till sin rätt på fält med ojämna gränser och markförhållanden, vilket säkerställer att ingen produkt går till spillo.

Skördekedjor fungerar effektivt när de går utan avbrott. Driftstopp på grund av otillräckligt bränsle eller bristande kunskap om det lokala området kan undvikas med FendtONE. Gårdar med vitt utspridda eller växlande åkrar samt många maskiner eller till och med byte av förare drar nytta av “Map+”-funktionen. Kartan visar maskinernas position och bränsle- eller AdBlue-nivån i realtid, förutsatt att traktorn har Fendts grundläggande telemetripaket. Maskiner ute på fältet kan sedan snabbt och effektivt hållas försedda med produkter som gödsel och diesel, även om leveransföraren inte är säker på var maskinen är. Resultatet: stilleståndstider minskar.

Smart teknik som autostyrning, sektionskontroll och variabel hastighetskontroll i FendtONE ombord utnyttjar resurserna effektivt, minskar förbrukningen av jordbruksresurser avsevärt och kan därmed bidra till att öka lönsamheten på en gård.
Jobbar direkt från kontoret till maskinen

För närvarande organiserar de flesta företag arbetsjobb via papper, telefon eller via chattprogram. Med FendtONE offboard kan arbetsorder planeras kvällen innan med bara några klick med funktionen “Fendt Task Doc: Create Job” och skickas direkt till maskinen. I början av arbetsdagen lagras all information som maskin och redskap, området som ska arbetas och exakt arbetsorder på maskinen. Det finns inget behov av personlig eller telefonsamordning och förare kan börja arbeta direkt. En annan fördel: all information är synlig på ett ögonblick och maskinerna utnyttjas optimalt.

Så snart jobbet är klart skickas det från maskinen tillbaka till kontoret och visas där i området “Fendt Task Doc: Job Reports”. Rapporten sparas och kan vid behov exporteras för dokumentation vid ett senare tillfälle.
De sociala och juridiska kraven på omsorgsfullt utnyttjande av resurser och bevarande av marken växer. Parallellt med detta ökar också omfattningen och efterfrågan på dokumentation av utfört arbete samt gödsling och växtskyddsåtgärder. Detta sker ofta i slutet eller efter säsongen. Jobbrapporterna i FendtONE offboard innehåller automatiskt viktig information om varje fält, till exempel de fält som bearbetats eller den ansökningsgrad som tillämpas. De sparade jobbrapporterna kan sparas, men även exporteras som PDF. Denna information underlättar dokumentation i enlighet med gällande lagkrav och minskar avsevärt den tid som krävs för att registrera detta arbete. Gårdar utan ett gårdshanteringssystem kan enkelt och intuitivt gå in i digital dokumentation med FendtONE. Företag med ett befintligt system kan komplettera detta med FendtONE offboard, en lättanvänd lösning.
Framtidssäker, med utrymme att växa

FendtONE registrerar redan många mängder maskindata och gör den synlig för lantbrukare. På så sätt kan lantbrukare använda detta som underlag för operativa beslut och optimera sina resurser gård för gård. FendtONE offboard vidareutvecklas ständigt. Med nya teknologier och maskiner kommer denna plattform att expandera vad gäller funktionalitet och erbjuda nya funktioner för att ge kunderna moderna, effektiva lösningar i framtiden.

FendtONE offboard kommer att vara tillgänglig från Q4 2022 i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. Systemet kommer sedan successivt att rullas ut på andra marknader.

Relaterade artiklar