ANNONS

Final i skörden – men kvalitén faller nu

Totalt är cirka 80 procent av den svenska spannmålsskörden i hus nu. Den bedömningen gör man på Lantmännen.
I Skåne, Blekinge och på öarna finns inte mycket kvar att skörda och det samma gäller på slätterna i Västergötland, Östergötland och Mälardalen.
– Det finns dock en hel del oskördat i skogs- och mellanbygd, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.
Runt Uppsala kom skörden igång tidigt i år och det är i stort sett färdigtröskat medan att det räcker att åka vidare mot Sala för att det ska finnas mycket kvar.
Han berättar att skördarna är mindre i år än normalt.
– Vi la en prognos i juli och uppskattade då totalskörden i Sverige till 5,6 miljoner ton men nu har vi reviderat ner den med cirka 300 000 ton.
Generellt är det små rymdvikter i år men ingen katastrof enligt Mikael Jeppsson. Eftersom skörden blir mindre blir även proteinhalten större vilket är negativt för maltkornet.
– Men merparten av maltkornet klarar kvalitén.
Det som står kvar att tröska nu blir naturligtvis sämre. Efter ytterligare ett regnväder blir en hel del havre för mörk i färgen för att klara grynkvalité, faltalen minskar i brödvete och det kommer att bli ökande torkningskostnader.

Relaterade artiklar