ANNONS

Finansoron sätter press på spannmålen

Oron övern den finansiella utvecklingen i världen sprider sig på olika sätt och sätter press på börserna. Även lantbrukets produkter sätts under press just nu och under den gångna veckan har vete gått ner med 4 procent, majs gått ner 5 procent och soja gått ner 5 procent på börsen i Chicago. Börsen i Paris har klarat sig något bättre och där har vetepriset hållit sig stabilt men mkajs har gått ner med 1 procent och rapsen med knappt 4 procent.
Det finns inget som tyder på en uppgång just nu. Ryssland, Ukraina och Kazakstan dominerar på exportmarknaderna och i Australien och Sydamerika har man precis påbörjat en ny skörd som verkar bli stor.
I Sverige har priserna gått upp något, men det beror på att den svenska kronan har försvagats. I dag kostar en euro 9:2676 svenska kronor vilket är en klar försämring mot för bara någon vecka sedan.
Man kan tycka att det är märkligt att den svenska kronan försvagas när Sveriges statsfinanser är goda jämfört med situationen i de länder vars valuta vi jämför vår med. Anledningen är att svenska banker har stora åtaganden utomlands och har risker som överstiger den svenska statsskulden. Eftersom den svenska staten inte kommer låta en svensk bank gå över styr, intrecknar marknaden svenska bankers risker i den svenska ekonomin totalt sett. Därför faller den svenska kronan i värde när det går dåligt i andra länder, trots att svensk ekonomi är god.
Priset på kvarnvete är just nu i Sverige 1:63 kronor per kg och skillnaden till fodervete är liten. Detta är historiskt sett ett bra pris på spannmål och det kan finnas anledning att säkra priserna redan nu till skörden 2012.

Relaterade artiklar