ANNONS

First Farms förbättrar resultatet

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms redovisar ett halvårsresultat över förväntningarna. Bolaget, som bedriver lantbruk i Slovakien och Rumänien, redovisade en vinst på 1,6 miljoner danska kronor före skatt för årets första sex månader. Det är framförallt skörden av spannmål, oljeväxter, soja och solrosor som blivit större än förväntat och tillika sålts till ett större pris än vad man från början räknat med.
Bolaget har byggt ut mjölkproduktionen på sin gård i Slovakien men denna går just nu sämre än förväntat. Några äldre stallar har stängts på grund av dåligt resultat och därmed blir den totala mjölkmängden år 2011 mindre än först planerat. Priset på mjölk rör sig både upp och ner och för andra halvåret 2011 räknar koncernledningen med att priset på mjölk minskar.
För helåret 2011 räknar man med en omsättning på 125–130 miljoner dansak kronor och ett resultat före skatt på 10–15 miljoner kronor.
Slår detta in är det bra då First Farms redovisat förlust de senaste åren.

Relaterade artiklar