ANNONS

First Farms börjar med grisar

I höstas upprättades ett avtal om att det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms skulle köpa Dan-Farm Holdings grisproduktion i Ungern. Nu är den affären genomförd.
Dan-Farm Holding har 2 000 suggor i Ungern och producerar årligen 70 000 smågrisar och 5 000 slaktsvin. Köpesumman är 9,4 miljoner danska kronor för byggnader, djur och produktionsapparat. Tillskottet förväntas ge en vinst om 4-5 miljoner danska kronor årligen i First Farms.
Som likvid för aktierna i Dan-Farm Holding utgör nyemitterade aktier i First Farms. Det innebär att tidigare ägare av Dan-Farm Holding i stället blir aktieägare i First Farms.
FF-14

Relaterade artiklar