ANNONS

First Farms går med vinst

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms, som bedriver lantbruk i Rumänien och Slovakien redovisar en vinst på 0,7 miljoner danska kronor för årets första sex månader. Omsättningen under perioden uppgick till 32,3 miljoner danska kronor. Enligt ledningen är resultat och omsättning i nivå enligt förväntningarna.
Mjölk är en viktig del i First Farms verksamhet och mjölkproduktionen är den samma som förra året, men priste på mjölk är väsentligt lägre och därför är omsättningen 11 miljoner danska kronor mindre. Däremot förväntar sig företaget högre pris på spannmål och oljeväxter än vad man budgeterat för 2015.
Som följd av de låga mjölkpriserna justerar ledningen ner resultatet för helåret 2015 med 6 miljoner danska kronor.

Relaterade artiklar