ANNONS

Fler djur på en gång

L Rasmusson Maskin har en ny djurtransport för dem som vill ha stor kapacitet. Den nya vagnen är framtagen för att gå före de befintliga. På så sätt får man två vagnar med sig och man kan lasta dubbelt så många djur. Den nya vagnen heter Flex och har lastbryggan på sidan. Den har en kraftigare konstruktion och större hjul för att kunna dra den bakre vagnen.
L Rasmusson Maskin är ett säljföretag som arbetar tätt med en tillverkare i Västergötland. De har kort väg mellan slutkund och lantbrukare och tar snabbt fram nya produkter efter lantbrukarnas önskemål.
Ett exempel är en rundbalsupprullare för frontlastaren. Man kör rakt in i balen, vinklar balen ut åt sidan med hydraulik och rullar upp den, även det med hydraulik. En elventil på redskapet medför att man bara behöver ett extra hydrauluttag på frontlastaren.

Flex är en ny djurtransportvagn som är konstruerad för att gå före de vanliga vagnarna. Den har in- och utlastning på sidan. Flex är 8 meter lång och kan ta vilken som av de ordinarie vagnarna bakefter, 5, 6, 7 eller 8 meter.

Flex är en ny djurtransportvagn som är konstruerad för att gå före de vanliga vagnarna. Den har in- och utlastning på sidan. Flex är 8 meter lång och kan ta vilken som av de ordinarie vagnarna bakefter, 5, 6, 7 eller 8 meter.

Relaterade artiklar