ANNONS

Flera länder stänger för svenskt griskött

Till följd av afrikansk svinpest i Sverige har följande länder nu stängt för import av svenskt griskött; Japan, Sydkorea, Filippinerna, Australien och Ukraina.

Av den samlade grisproduktionen i Sverige på 254 000 ton exporteras endast 30 000 ton griskött. Det är företrädesvis detaljer som inte konsumeras i Sverige. Av dessa fem länder som nu stoppat importen av svenskt griskött handlar det om halva exportvolymen som nu får ta andra vägar. Den har ett värde på omkring 50 miljoner svenska kronor.
Samtidigt fortsätter bekämpning av ASF i Sverige och under tisdagen denna veckan stod den ugn på plats där döda vildsvin ska brännas så att smittan säkert försvinner.
Sverige är nettoimportörer av griskött och har endast en självförsörjningsgrad på 80,4 procent.

Relaterade artiklar